JPK_VDEK dla dużych przedsiębiorstw od 1 stycznia 2020 r.

Analizy

JPK_VDEK dla dużych przedsiębiorstw od 1 stycznia 2020 r.

Najważniejsze zmiany w projekcie dot. JPK_VDEK

Alert podatkowy 11/2019 | 18 kwietnia 2019 r.

3 kwietnia 2019 r. na stronach RCL opublikowany został zaktualizowany tekst ustawy o zmianie ustawy o VAT i innych ustaw, wprowadzający zasadnicze zmiany w zakresie nowej struktury JPK dla ewidencji zakupów i sprzedaży VAT.

Projekt zmiany ustawy o VAT – podstawowe informacje

Zgodnie z tym projektem, nowa struktura JPK dla ewidencji zakupów i sprzedaży VAT (prawdopodobnie o nazwie JPK_VDEK) ma zastąpić dotychczasowy plik JPK_VAT i niektóre deklaracje VAT. Schema JPK_VDEK ma zostać wprowadzona w dwóch terminach: od 1 stycznia 2020 r. dla dużych przedsiębiorców i następnie od 1 lipca 2020 r. dla pozostałych podmiotów. Jest to niewątpliwie dobra informacja dla podatników VAT, gdyż wprowadzenie omawianych zmian w terminie zaproponowanym pierwotnie (tj. od początku lipca 2019 r.), byłoby nie lada wyzwaniem dla przedsiębiorców. Te kilka miesięcy dodatkowego czasu na przygotowania należałoby jednak wykorzystać efektywnie. Przede wszystkim w przepisach pozostawiono karę w wysokości 500 PLN za nieprawidłowości zidentyfikowane w przesłanym pliku JPK. Sankcja ta przyjęła jednak nieco inny wymiar, bowiem zgodnie z nowym brzmieniem projektu ustawy, kara w wysokości 500 PLN będzie nakładana w drodze decyzji za każdy błąd uniemożliwiający przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji (we wcześniejszej wersji projektu mowa była o karze za każdą stwierdzoną nieprawidłowość).

Wraz z projektem zmiany ustawy o VAT, opublikowany został projekt rozporządzenia w sprawie zakresu danych zawartych w ewidencji zakupu i sprzedaży oraz w deklaracjach dla podatku VAT, definiujący zakres danych, jakie mają się pojawić w nowej strukturze JPK dla ewidencji VAT. Jednocześnie Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że pracuje właśnie nad nową wersją pliku XSD dla omawianej struktury JPK.

Podcast Podatki/Prawo: JPK_VDEK zastąpi deklaracje VAT

Jakie nowe obowiązki sprawozdawcze proponuje Ministerstwo Finansów?

Odsłuchaj podcast

JPK_VDEK - główne zmiany

Jak już wspominaliśmy w alercie z 14 stycznia 2019 r., pierwszy projekt nowej struktury JPK_VDEK został opublikowany na stronie Ministerstwa Finansów pod koniec zeszłego roku (a dokładnie 21 grudnia 2018 r.) Nowa struktura w dużej mierze bazuje na zawartości obecnie obowiązującego pliku JPK_VAT. Przede wszystkim, zachowany został podział na odrębne sekcje dotyczące sprzedaży (a tak właściwie - podatku należnego) i zakupów (podatku naliczonego). Niemniej, w nowym pliku należy spodziewać się także istotnych nowości – największą jest wprowadzenie całkiem nowej sekcji o nazwie Deklaracja (odzwierciedlającej poszczególne pola z deklaracji VAT-7). Warto również zwrócić uwagę, że w sekcjach przeniesionych z obecnego pliku JPK_VAT najprawdopodobniej także nastąpią ważne zmiany.

Z treści ww. projektu rozporządzenia wynika, że ewidencja sprzedaży zawierać powinna m.in. „kod grupy towarów lub usług będącej przedmiotem obrotu”. Jest to istotna nowość, która była uwzględniona w pierwszej propozycji pliku JPK_VDEK z grudnia 2018 r. Opublikowany projekt rozporządzenia nie zwiera jednak szczegółowych informacji w tym zakresie – zostaną one zaprezentowane dopiero w nowej odsłonie schemy JPK_VDEK. Pozostaje mieć nadzieję, że rozwiązanie techniczne dotyczące ujmowania kodów towarowych w ostatecznej wersji pliku JPK_VDEK zostanie zmodyfikowane, gdyż pierwotne nie było doskonałe. Przypomnijmy, że Ministerstwo przewidziało zamknięty katalog kodów towarowych, nadawanych obligatoryjnie, a niepokrywający wszystkich dostępnych w obrocie towarów i usług.

Dodatkowo, warto zauważyć, że ww. projekt rozporządzenia nie wspomina o wymogu podawania terminu i formy płatności, który był pierwotnie przewidziany w grudniowej wersji struktury JPK_VDEK. Otwarte pozostaje zatem pytanie, czy wymagania te zostaną uwzględnione w docelowej strukturze JPK_VDEK.

Nagranie webcastu: Koniec deklaracji JPK_VAT

Rewolucyjne zmiany w raportowaniu

Przejdź do strony z nagraniem

Subskrybuj "Alerty podatkowe"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?