Nowe przepisy w zakresie poboru tzw. podatku u źródła (WHT)

Analizy

Podatek u źródła (WHT)

Objaśnienia w zakresie nowych zasad poboru podatku u źródła (WHT)

Alert podatkowy (21/2019) | 19 czerwca 2019 r.

W dniu dzisiejszym zostały opublikowane długo wyczekiwane objaśnienia Ministerstwa Finansów w zakresie nowych zasad poboru podatku u źródła, czyli w uproszczeniu zasad poboru zryczałtowanego podatku od dokonywanych za granicę płatności z tytułu odsetek, należności licencyjnych, dywidend oraz zakupu szeroko rozumianych usług niematerialnych. Należy zaznaczyć, że jest to projekt objaśnień, do którego do 30 czerwca można zgłaszać uwagi i komentarze.

Podatek u źródła – co zawierają objaśnienia?

Pomimo, że opublikowane objaśnienia są dosyć ogólne, już z ich pobieżnej lektury wyłania się restrykcyjne stanowisko Ministerstwa Finansów w zakresie interpretacji nowych regulacji. Polskie podmioty będą zobowiązane do wielu nowych, dodatkowych obowiązków w zakresie weryfikacji zagranicznych kontrahentów (zarówno powiązanych jak i niepowiązanych) pod kątem możliwości skorzystania ze zwolnień lub obniżanych stawek podatku u źródła, w szczególności, w zakresie możliwości uznania kontrahentów za rzeczywistych odbiorców płatności z Polski. Wiele uwagi w objaśnieniach poświęcone jest kwestii dochowania należytej staranności przez polskich płatników, jak również ogólnych przykładów zachowania w tym zakresie.

 

Podcast Podatki/Prawo: Podatek u źródła (WHT)

Odsłuchaj nagranie

Wydaje się, że jeszcze większa odpowiedzialność została nałożona na kierowników polskich podmiotów dokonujących płatności za granicę przekraczających rocznie 2 mln złotych (czyli w praktyce zarządy polskich spółek dokonujących płatności za granicę). W opublikowanych objaśnieniach Ministerstwo Finansów wskazuje bowiem jednoznacznie, że składając oświadczenie, o którym mowa w art. 26 ust. 7a ustawy o CIT oraz art. 41 ust. 15 ustawy o PIT – uprawniające do niepobrania podatku u źródła lub skorzystania z obniżonej stawki podatku – płatnik niejako daje rękojmię prawidłowości rozliczenia należnego podatku ze wszelkimi tego konsekwencjami.

Opublikowane dzisiaj objaśnienia niewątpliwie staną się przedmiotem intensywnej dyskusji. W najbliższym czasie postaramy się przedstawić Państwu więcej szczegółów opublikowanych dzisiaj objaśnień, jak również na bieżąco informować Państwa o jakichkolwiek nowych ustaleniach w tym obszarze.

English version of this Tax Alert
Czy ta strona była pomocna?