Podatek u źródła (WHT)

Analizy

Podatek u źródła (WHT)

Nowe zasady poboru w CIT prawdopodobnie odroczone do 30 czerwca 2020 r.

Alert podatkowy (37/2019) | 10 grudnia 2019 r.

9 grudnia opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z projektem rozporządzenia, czasowe wyłączenie stosowania art. 26 ust 2e ustawy o CIT zostaje przedłużone do 30 czerwca 2020 r. (w zakresie, w jakim pierwotne rozporządzenie nie przewidywało wyłączenia bezterminowego).

Obowiązek poboru podatku u źródła (WHT)

Nowelizacja ustawy o CIT (oraz ustawy o PIT) wprowadzona 1 stycznia 2019 r. przewiduje obowiązek poboru podatku przez płatnika w sytuacji przekroczenia kwoty 2 mln zł płatności podlegających WHT dokonywanych na rzecz jednego podatnika (art. 26 ust 2e ustawy o CIT). W takich sytuacjach niepobranie podatku lub pobranie podatku według obniżonej stawki od nadwyżki ponad 2 mln zł wymaga (oprócz spełnienia przesłanek dla zwolnienia lub zastosowania obniżonej stawki wynikających z ustawy o CIT bądź umów o unikaniu podwójnego opodatkowania):

  • złożenia oświadczenia przez płatnika, bądź
  • uzyskania opinii o stosowaniu zwolnienia (zarezerwowane tylko dla określonych przypadków).

Rozporządzeniem Ministra Finansów stosowanie tej regulacji zostało jednak czasowo wyłączone – pierwotnie do 30 czerwca 2019 r. a następnie do 31 grudnia 2019 r. (w pewnym, wąskim, zakresie zastosowano wyłączenie bezterminowe). Obecny projekt rozporządzenia zakłada kolejne przedłużenie wyłączenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o CIT do 30 czerwca 2020 r.

Konsultacje w zakresie kierunku zmian nowych zasad poboru podatku u źródła (WHT)

Dowiedz się więcej

Skutki dla płatników

W przypadku przyjęcia projektu rozporządzenia (co oczywiście należy monitorować), płatnicy CIT będą mogli stosować zwolnienia oraz obniżone stawki podatku u źródła (WHT) bez konieczności składania oświadczenia bądź uzyskiwania opinii, nawet gdy płatności przekroczą łącznie 2 mln zł w roku podatkowym. Planowane odroczenie wpisuje się w generalne plany Ministerstwa Finansów złagodzenia tych regulacji, o których szczegółowo informowaliśmy w naszym alercie z 7 listopada 2019 r.

Pozostałe regulacje w zakresie podatku u źródła (w szczególności wymóg dochowania należytej staranności oraz nowa definicja rzeczywistego właściciela) pozostają niezmienione i wciąż obowiązują.

Odroczenie stosowania nowych zasad poboru podatku u źródła w CIT powinno umożliwić dokładną weryfikację prawa do stosowania preferencji  w podatku u źródła (WHT) (zwolnienie/obniżenie stawki) z uwzględnieniem wskazówek zawartych w projekcie objaśnień (status podatnika i rzeczywistego właściciela, rzeczywista działalność gospodarcza), a także (ewentualnie) uzyskanie interpretacji indywidualnych lub opinii o stosowaniu zwolnienia przed pierwszymi płatnościami objętymi nowymi regulacjami w 2020 r.

W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia, Ministerstwo Finansów wskazało również, że podjęte zostały prace nad nowelizacją przepisów w zakresie zasad poboru podatku u źródła (WHT).

Subskrybuj "Alerty podatkowe"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?