Termin rozliczenia CIT przedłużony do 30 czerwca

Artykuł

Termin rozliczenia CIT przedłużony do 30 czerwca

Rozporządzenie Ministra Finansów wydłużające termin złożenia deklaracji CIT za 2021 r.

Alert podatkowy (2/2022) | 22 marca 2022 r.

18 marca br. opublikowane zostało długo wyczekiwane rozporządzenie Ministra Finansów przedłużające termin na złożenie deklaracji CIT za 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.

Dłuższy termin na rozliczenie CIT za 2021 r.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, 17 marca 2022 r. Minister Finansów podpisał długo wyczekiwane rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Na podstawie rozporządzenia do 30 czerwca 2022 r. przedłużone zostały terminy na:

  • złożenie zeznania o wysokości dochodu/poniesionej straty (deklaracji CIT-8 oraz CIT-8AB), oraz
  • wpłatę podatku należnego (różnicy między podatkiem należnym a sumą zaliczek).

Co istotne, ww. przedłużenie dotyczy wyłącznie podatników CIT, których rok zakończył się w okresie od 1 grudnia 2021 r. do 28 lutego 2022 r. Oznacza to, że podobnie jak w poprzednich latach przedłużenie najprawdopodobniej nie obejmie podatników, których rok zakończy się 31 marca. Ci również deklarację CIT będą musieli złożyć do końca czerwca.

Ponadto rozporządzenie do 30 czerwca 2022 r. wydłuża terminy dla podatników, którzy wybrali opodatkowanie ryczałtem od dochodów - tzw. estoński CIT. Chodzi mianowicie o obowiązek w zakresie:

  • złożenia deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych (deklaracji CIT-8E) – przedłużenie dotyczy podatników, których rok podatkowy zakończył się w okresie od 1 grudnia 2021 r. do 28 lutego 2022 r.;
  • wykazania przychodów, kosztów oraz dochodów z przekształcenia w zeznaniu składanym przez podatników ryczałtu od dochodów spółek – przedłużenie dotyczy podatników, jeżeli pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek rozpoczął się w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 1 marca 2022 r.
     

Spółki nieruchomościowe

17 marca 2022 r. opublikowany został także projekt w sprawie przedłużenia terminu przekazywania informacji dotyczących spółek nieruchomościowych. Zgodnie z projektem, spółki nieruchomościowe, których rok podatkowy lub rok obrotowy zakończył się między 31 grudnia 2021 r. a 31 maja 2022 r., będą musiały złożyć informację o podmiotach posiadających w nich m.in. co najmniej 5% udziałów, do 30 września 2022 r.
 

Informacje ORD-U i IFT-2R

Jednocześnie nie ma informacji o tym, żeby Ministerstwo Finansów przychyliło się do postulatów zgłaszanych przez przedsiębiorców i doradców podatkowych o wydłużeniu terminów na złożenie informacji ORD-U oraz IFT-2R za 2022 r. Dla przedsiębiorców, których rok zakończył się 31 grudnia 2021 r., termin na złożenie tych informacji nadal przypadać będzie na 31 marca 2022 r.

Czy ta strona była pomocna?