Wątpliwości związane z podatkiem od przychodów z budynków

Analizy

Wątpliwości związane z podatkiem od przychodów z budynków

Alert podatkowy (35/2019) | 13 listopada 2019 r.

Przepisy dotyczące obowiązującego w 2018 roku podatku minimalnego od galerii handlowych i biurowców, oraz jego następcy podatku od przychodów z budynków (obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.) budziły wątpliwości już w momencie ich uchwalenia.

Obecnie obserwujemy szybko rosnącą liczbę sporów z organami podatkowymi, których pokłosiem jest znaczna ilość interpretacji indywidualnych zaskarżanych przez podatników do sądów. Spory te dotyczą fundamentalnych kwestii związanych z funkcjonowaniem podatku od przychodów z budynków dotyczących m.in. sposobu ustalania podstawy opodatkowania czy też kalkulowania podatku w przypadku podmiotów funkcjonujących w ramach grup kapitałowych. Nie ma pewności również co do samego zakresu opodatkowania, czego przykładem może być chociażby stanowisko Ministra Finansów dotyczące obowiązku objęcia tym podatkiem obiektów hotelowych.

Brak jednolitego podejścia w zakresie wykładni przepisów jest źródłem zwiększonego ryzyka ewentualnych zaległości podatkowych po stronie podatników. Z tego też względu podatnicy powinni być szczególnie uczuleni na prawidłowe rozliczenie tego podatku, co w niektórych przypadkach będzie oznaczać uzyskanie stanowiska organu podatkowego lub sądu administracyjnego.

Mając na uwadze powyższe zachęcamy Państwa do bliższego przyjrzenia się kwestii podatku od przychodów z budynków. W szczególności warto ustalić czy nie kwalifikują się Państwo do objęcia obowiązkiem kalkulacji tego podatku, a jeśli tak, to jak prawidłowo ten podatek rozliczyć.

Subskrybuj "Ekspres RET"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?