Wpływ COVID-19 na ceny transferowe

Analizy

Wpływ COVID-19 na ceny transferowe

Alert podatkowy (8/2020) | 24 marca 2020 r.

Wpływ kryzysu epidemiologicznego jest zauważalny w wielu obszarach, w tym w cenach transferowych. Oznacza to konieczność dostosowania się do nadchodzących zmian.

Obecny czas stanowi wiele wyzwań w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Transakcje z podmiotami powiązanymi są nieodzownym elementem tej działalności, stanowiąc znaczący udział w generowanych przychodach lub ponoszonych kosztach. Administracje skarbowe dostrzegły też znaczenie tej części w generowaniu przychodów budżetowych dając temu wyraz w nowym ustawodawstwie zwiększającym obowiązki związane z udowodnieniem rynkowości zawieranych transakcji.

COVID-19 a ceny transferowe

Nowa sytuacja, która związana jest ze stanem epidemii wymagała będzie reakcji ze strony biznesu, która zapewne różnić się będzie od dotychczasowych zachowań. Konieczna może okazać się zmiana poszczególnych podmiotów oraz ich roli w łańcuchu dostaw lub stworzenie nowych transakcji, które do tej pory w grupach nie występowały. Nie pozostanie to bez wpływu na transakcje między podmiotami powiązanymi i stosowane modele cen transferowych.
 

Działania na przyszłość

Nadchodzące zmiany w otoczeniu rynkowym z pewnością będą miały wpływ na ceny transferowe. Warto już teraz zastanowić nad strategią obrony na wypadek przyszłych kontroli oraz możliwościami podjęcia dodatkowych działań.

Webcast: Ceny transferowe w warunkach spowolnienia gospodarczego – wpływ COVID-19

W jaki sposób zabezpieczyć przedsiębiorstwo?

Podczas webcastu chcielibyśmy podzielić się doświadczeniami w zakresie wpływu nadchodzących zmian na ceny transferowe. Omówimy m.in. potencjalne scenariusze oraz możliwe odpowiedzi ze strony grup kapitałowych, a także jak się do tego przygotować.

Nagranie webcastu z dnia 26 marca 2020 r.

Obejrzyj nagranie

Dowiedz się więcej o COVID-19 na naszej globalnej stronie Combating COVID-19 with resilence oraz lokalnej Odporność biznesu w dobie COVID-19

Subskrybuj "Alerty podatkowe"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?