Obowiązek prowadzenia akcyzowej ewidencji wyrobów zwolnionych ze względu na przeznaczenie dla gazu ziemnego

Artykuł

Obowiązek prowadzenia akcyzowej ewidencji wyrobów zwolnionych ze względu na przeznaczenie dla gazu ziemnego

Czy w przypadku wyrobów węglowych może być inaczej?

Ekspres Akcyzowy 6/2023 | 13 kwietnia 2023 r.

Zgodnie ze znanym nam dotychczas podejściem organów podatkowych, podmioty które zużywają wyroby gazowe podlegające zwolnieniu z akcyzy nie były zobowiązane do prowadzenia akcyzowej ewidencji wyrobów zwolnionych w tym zakresie, jedynie w określonych przypadkach muszą one prowadzić odpowiednią ewidencję wyrobów gazowych. Jednak w wydanej ostatnio interpretacji indywidualnej, wbrew dotychczas prezentowanemu stanowisku, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że gaz ziemny zakupiony w zwolnieniu z akcyzy należy traktować jak wyrób akcyzowy zwolniony ze względu na przeznaczenie i tym samym podmiot, który go zużywa powinien prowadzić ewidencję, o której mowa w art. 138f ustawy o podatku akcyzowym tj. ewidencję wyrobów zwolnionych z akcyzy ze względu na przeznaczenie (dalej: „Ewidencja Wyrobów Zwolnionych”).

O co chodzi?

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami akcyzowymi, podmiot zużywający prowadzący działalność gospodarczą, który używa wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie ma obowiązek prowadzić Ewidencję Wyrobów Zwolnionych. Warto również wskazać, że treść regulacji akcyzowych wyłącza obowiązek prowadzenia Ewidencji Wyrobów Zwolnionych dla gazu LPG, który jednak nie jest kwalifikowany przez przepisy akcyzowe do kategorii wyrobów gazowych. W efekcie, mając na uwadze literalne brzmienie przepisów ustawy o podatku akcyzowym, istnieją wątpliwości, czy obowiązek prowadzenia Ewidencji Wyrobów Zwolnionych ma zastosowanie także w zakresie gazu ziemnego nabywanego w zwolnieniu z akcyzy, np. na podstawie art. 31b ustawy o podatku akcyzowym.

Dotychczasowe podejście organów podatkowych wskazywało, że podmioty zużywające gaz ziemny zwolniony z akcyzy nie są zobowiązane do prowadzenia w tym zakresie Ewidencji Wyrobów Zwolnionych. Jednakże w wydanej ostatnio interpretacji z dnia 24 marca 2023 r. o sygn. 0111-KDIB3-3.4013.27.2023.1.AM (dalej: „Interpretacja”) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że podmiot nabywający wyroby gazowe objęte zwolnieniem z akcyzy na podstawie art. 31b ustawy o podatku akcyzowym korzysta w tym zakresie ze zwolnienia ze względu na przeznaczenie, więc powinien prowadzić Ewidencję Wyrobów Zwolnionych ze względu na przeznaczenie. Ponadto w uzasadnieniu interpretacji wywodząc, że zwolnienie z akcyzy dla gazu stanowi zwolnienie ze względu na przeznaczenie, organy podatkowe wskazały, że analogiczne rozumienie powinno mieć zastosowanie również w przypadku wyrobów węglowych.

Co to oznacza w praktyce?

Mając na uwadze właściwości zarówno wyrobów gazowych jak i węglowych, w praktyce pojawia się wiele wątpliwości, w jaki sposób należałoby ewidencjonować zakup, magazynowanie oraz zużycie gazu ziemnego czy też węgla w Ewidencji Wyrobów Zwolnionych. Zgodnie z przepisami, w Ewidencji Wyrobów Zwolnionych należy wskazywać m.in. numer dokumentu e-DD, na podstawie którego zostały przemieszczone wyroby akcyzowe. Natomiast w przypadku przemieszczania gazu ziemnego nie stosuje się dokumentu e-DD, a w przypadku wyrobów węglowych podmiotem odpowiedzialnym za e-DD jest sprzedawca węgla, a nie jego nabywca, dokument często jest wystawiany dłuższy czas (nawet półtora miesiąca) po dostawie. Dodatkowo powstaje pytanie, w jaki sposób w ewidencji należałoby wykazać ilości magazynowanego gazu ziemnego lub węgla? Gaz ziemny najczęściej zużywany jest w systemie ciągłym, nie występują żadne pośrednie zbiorniki magazynowe, całość jest zużywana na bieżąco. W przypadku wyrobów węglowych już mieliśmy do czynienia ze zmianą przepisów akcyzowych, ze względu na właściwości higroskopijne węgla i praktyczny brak możliwości ustalania jego magazynowanej ilości (np. hałda węgla będzie miała zupełnie inną wagę po deszczu, a inną w słoneczny dzień).

Co dalej?

Podmioty, które w ramach prowadzonej działalności wykorzystują wyroby akcyzowe takie jak gaz ziemny lub wyroby węglowe, powinny przeanalizować, czy działalność, jaką wykonują w obszarze tych wyrobów akcyzowych, nie wiąże się z koniecznością dopełnienia dodatkowych obowiązków przewidzianych przez przepisy akcyzowe, których dzisiaj nie dopełniają, np. z obowiązkiem prowadzenia ewidencji akcyzowych, w tym Ewidencji Wyrobów Zwolnionych.

Należy również zauważyć, że zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ewidencje wyrobów akcyzowych można prowadzić w formie papierowej lub elektronicznej. Natomiast od 1 lutego 2024 r. wszystkie ewidencje akcyzowe, w tym Ewidencję Wyrobów Zwolnionych będzie można prowadzić wyłącznie w formie elektronicznej, najprawdopodobniej przy użyciu systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Wyrobów Akcyzowych (dalej: „CEWA”). W celu uzyskania dalszych informacji o CEWA a także o tym jak ewentualnie możemy Państwu pomóc w przygotowaniu się do wdrożenia CEWA, zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, w szczególności zakładek CEWA – health check oraz CEWA -warsztaty z prototypem schemy oraz do kontaktu z naszymi ekspertami.

Czy ta strona była pomocna?