Brexit: W jaki sposób będzie można importować towary z UE do Wielkiej Brytanii po Brexit?

Analizy

W jaki sposób będzie można importować towary z UE do Wielkiej Brytanii po Brexit?

Ekspres celny 8/2020 | 2 października 2020 r.

15 czerwca Wielka Brytania i UE uzgodniły, że nie będzie przedłużenia okresu przejściowego, który kończy się 31 grudnia 2020 roku. Niezależnie od wyniku negocjacji dotyczących nowych relacji handlowych UE z Wielką Brytanią, przedsiębiorcy będą musieli być przygotowani na zmiany, które wejdą najprawdopodobniej w życie od 1 stycznia 2021 roku.

Nowe obowiązki dla biznesu w obszarze regulacji celnych pojawią się zarówno w przypadku scenariusza „ z umową o wolnym handlu”, jak i scenariusza „bez umowy o wolnym handlu”, chociaż to, czy – i jakie – cła będą miały zastosowanie, będzie zależeć od wyniku negocjacji. Nawet w przypadku zawarcia umowy o wolnym handlu przedsiębiorcy prawdopodobnie będą musieli przestrzegać reguł pochodzenia, aby móc korzystać z preferencji celnych.

Rząd Wielkiej Brytanii opublikował już „Model działania na granicach” („Border Operating Model”- BOM), stanowiący szczegółowe objaśnienia uzgodnień dotyczących importu i eksportu towarów między Wielką Brytanią a UE (odrębne przepisy mają zastosowanie do Irlandii Północnej).

Weź udział w webinarze:

Skutki Brexit dla rozliczeń transakcji towarowych na gruncie cła, VAT oraz rozliczeń z podmiotami powiązanymi (TP)

Data:
27 listopada 2020 r.

Dowiedz się więcej

BOM opiera się na wcześniej zapowiedzianym stopniowym wprowadzeniu obowiązków celnych w imporcie z UE do Wielkiej Brytanii:

 • Od 1 stycznia 2021 r. przedsiębiorstwa importujące do Wielkiej Brytanii „standardowe” towary będą musiały spełniać minimalne wymogi celne, takie jak prowadzenie wystarczającej ewidencji celnej, ale będą miały do 6 miesięcy na złożenie deklaracji celnych. Płatność wszelkich należności importowych może zostać odroczona do czasu złożenia zgłoszenia celnego. W przypadku towarów kontrolowanych zgłoszenia celne będą wymagane już od 1 stycznia. Kontrole będą dotyczyły niektórych kategorii towarów wysokiego ryzyka.
 • Od 1 kwietnia 2021 r. przedsiębiorstwa będą musiały dokonać zgłoszenia wstępnego przy przemieszczaniu z UE do Wielkiej Brytanii produktów pochodzenia zwierzęcego oraz wszystkich roślin i produktów roślinnych podlegających regulacji, a także przedłożyć niezbędną dokumentację zdrowotną.
 • Od 1 lipca 2021 r. zacznie obowiązywać pełna kontrola graniczna. Wszyscy przedsiębiorcy będą musieli złożyć deklaracje celne i zapłacić wszelkie wymagane należności w momencie importu z UE do Wielkiej Brytanii.

 

Podstawowe zasady importu do Zjednoczonego Królestwa obejmują:

 • Przemieszczenie towarów z UE do Zjednoczonego Królestwa będzie importem towarów - co oznacza, że powstaną zobowiązania celne – brytyjskie organy celne szacują, że dodatkowo ok. 180 000 podmiotów będzie musiało po raz pierwszy dokonać zgłoszeń celnych w Wielkiej Brytanii (oprócz ok. 140 000 przedsiębiorstw obecnie dokonujących zgłoszeń celnych).
 • Jeśli towary są zwykle objęte podatkiem VAT w Zjednoczonym Królestwie, podatek VAT od importu będzie obliczany według tej samej stawki.
 • Jeśli stawka cła w Zjednoczonym Królestwie jest wyższa niż 0%, wówczas należy zapłacić cło.

Jak przygotować się do wysyłki towarów z UE do Zjednoczonego Królestwa?

 • Ustal, kto będzie dokonywał:
  • Eksportowych formalności celnych w UE,
  • Importowych formalności celnych w Wielkiej Brytanii. Podmioty niemające siedziby w Wielkiej Brytanii będą musiały wyznaczyć przedstawiciela pośredniego
 • Uzyskaj numer EORI w UE i Wielkiej Brytanii.
 • Ustal informacje niezbędne do odprawy celnej Twojego katalogu produktów (klasyfikacja, pochodzenie, wartość celna).
 • Rozważ złożenie wniosków o procedury uproszczone.
 • Sprawdź wymagania dotyczące odroczonego rozliczania cła i zabezpieczenia generalnego dla należności celnych w Wielkiej Brytanii.
 • Rozważ zaangażowanie podmiotu odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności z przepisami celnymi do załatwiania formalności granicznych w Twoim imieniu.
 • Określ wpływ dodatkowych kosztów na Twój biznes i rozważ wykorzystanie narzędzi pozwalających na oszczędności (procedury specjalne, uproszczenia).

Jak możemy pomóc?

Jest szereg kroków, które mogą być podjęte już dziś, aby przygotować się do wysyłki towarów z UE to Wielkiej Brytanii, w szczególności:

 • Zmapowanie istniejących i proponowanych łańcuchów dostaw oraz analiza wynikających z nich zobowiązań celnych i podatkowych oraz możliwych do wdrożenia rozwiązań ułatwiających działalność.
 • Identyfikacja celnych i około-celnych obowiązków rejestracyjnych i pozwoleń niezbędnych do prowadzenia działalności po Brexicie.
 • Wsparcie w dopełnianiu obowiązków wynikających z przepisów celnych. Deloitte UK Global Trade Bureau łączy wyjątkową ekspertyzę w handlu globalnym z technologią, aby zaoferować kompleksowe rozwiązanie w zakresie zarządzania procesami celnymi: począwszy od analizy prawa celnego, poprzez wsparcie w wypracowaniu i wdrożeniu najlepszych rozwiązań celnych, a skończywszy na codziennym zarządzaniu procesami celnymi i dokonywaniu zgłoszeń celnych.

Subskrybuj "Ekspres celny"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?