JPK VDEK jak stworzyc

Artykuł

Jak stworzyć JPK VDEK?

Czym jest plik JPK a co zawierać będzie JPK_VDEK?

Co zawiera plik JPK?

Choć na ten moment nie ma ostatecznego kształtu przepisów wprowadzających nowe JPK i samych struktur, można już wstępnie założyć jakie dane znajdą odzwierciedlenie w JPK VDEK. Docelowo plik będzie miał za zadanie połączyć jednorodną formę deklaracji podatkowych VAT oraz ewidencji VAT podatnika. Plik ma być zatem zbiorem informacji w zakresie deklarowanych kwot VAT zastępując JPK_VAT w obecnej formie.

Obecnie każdy plik JPK składa się z danych identyfikujących podatnika oraz danych określonych w schematach, które zostały opublikowane przez Ministerstwo Finansów. Są to szczegółowe informacje które dotyczą odpowiednich dowodów księgowych. Nie inaczej będzie również w przypadku plików JPK VDEK.

Nowa struktura w dużej mierze bazować będzie na zawartości obecnie obowiązującego pliku JPK_VAT. Przede wszystkim, zachowany został podział na odrębne sekcje dotyczące sprzedaży (a tak właściwie - podatku należnego) i zakupów (podatku naliczonego). Niemniej, w nowym pliku należy spodziewać się także istotnych nowości – największą jest wprowadzenie całkiem nowej sekcji o nazwie Deklaracja (odzwierciedlającej poszczególne pola z deklaracji VAT-7). Warto również zwrócić uwagę, że w sekcjach przeniesionych z obecnego pliku JPK_VAT najprawdopodobniej także nastąpią ważne zmiany.

Z treści opublikowanego projektu rozporządzenia wynika, że ewidencja sprzedaży zawierać powinna m.in. „kod grupy towarów lub usług będącej przedmiotem obrotu”. W wykazie tym znajdą się m.in. napoje alkoholowe, tytoniowe, oleje opałowe, elektronika, pojazdy i części, leki i wyroby medyczne, nieruchomości, usługi niematerialne, transportowe czy telekomunikacyjne. Dodatkowe kody niezależnie od asortymentu i rodzaju świadczenia dotyczyć będą sprzedaży wysyłkowej, transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, dostaw łańcuchowych, w tym trójstronnych, turystycznych, sprzedaży w konsygnacji, bonów SPV/MPV, czy wreszcie sprzedaży objętej mechanizmem podzielonej płatności.

Jak przygotować i wysłać plik JPK VDEK?

Obecnie plik JPK można przygotować za pomocą wykorzystywanego systemu informatycznego, służącego do prowadzenia księgowości (o ile udostępnia on taką możliwość) lub za pomocą odpowiedniej aplikacji zewnętrznej.

Rozwiązaniem które umożliwi przygotowanie się na wdrożenie JPK VDEK oraz zapewni jego bieżące dostosowanie w toku zmieniającego się otoczenia prawnego jest taxCube.
 

Jak podpisać plik JPK VDEK?

Analogicznie jak w przypadku wysyłanych obecnie JPK_VAT, przesyłany do urzędu plik JPK VDEK będzie musiał być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Zobacz także:

Podcast Podatki/Prawo: JPK_VDEK zastąpi deklaracje VAT

Ministerstwo Finansów planuje zniesienie deklaracji VAT-7 i przejęcie ich funkcji i roli przez nową formę pliku kontrolnego, będącego modyfikacją dzisiejszych plików JPK_VAT. Według zapowiedzi Ministerstwa ma to zaoszczędzić podatnikom formalności, gdyż informacje zawarte w JPK_VAT pokrywają się z tymi wymaganymi w deklaracji VAT-7.

> Wysłuchaj audycji na temat JPK_VDEK.

Czy ta strona była pomocna?