Moment rozpoczęcia korzystania ze zwolnienia na podstawie DoW – wyrok WSA w Krakowie

Artykuł

Moment rozpoczęcia korzystania ze zwolnienia na podstawie DoW – wyrok WSA w Krakowie

26 maja 2022 r.

Kluczowy wyrok dla inwestorów strefowych dotyczący daty rozpoczęcia korzystania ze zwolnienia uzyskanego na podstawie Decyzji o Wsparciu.

25 maja 2022 r., WSA w Krakowie wydał istotny dla przedsiębiorców strefowych wyrok, o sygn. I SA/Kr 71/22, zgodnie z którym podatnik uprawniony jest do korzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy o PDOP, uzyskanego na podstawie Decyzji o Wsparciu („DoW”) począwszy od miesiąca, w którym poniesione zostaną koszty kwalifikowane w ramach inwestycji realizowanej na podstawie DoW – niezależnie od momentu uzyskania dochodu z nowej Inwestycji.

Wyrok został wydany w sprawie ze skargi na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej („DKIS”). Przedmiotem interpretacji było ustalenie, od którego momentu wnioskodawca będzie uprawniony do korzystania ze zwolnienia z PDOP na podstawie uzyskanej DoW.

W wydanej interpretacji DKIS uznał stanowisko Spółki za nieprawidłowe, uznając że wnioskodawca będzie uprawniony do korzystania ze zwolnienia, dopiero począwszy od momentu osiągnięcia pierwszego dochodu pochodzącego z nowej inwestycji realizowanej na podstawie DoW.

Wobec powyższego rozstrzygnięcia, Spółka uznała za konieczne złożenie skargi do WSA w Krakowie. WSA zgodził się ze stanowiskiem Skarżącej, m.in. wskazując w ustnym uzasadnieniu, że literalna treść § 9 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowej inwestycji wyraźnie wyznacza moment rozpoczęcia korzystania ze zwolnienia, tym samym podatnik może korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy o PDOP począwszy od miesiąca, w którym (po wydaniu DoW) poniósł on koszty na realizację nowej inwestycji. Zdaniem WSA wskazany przepis nie uzależnia tego prawa od innych przesłanek, takich jak np. uzyskanie dochodu z nowej inwestycji.

W trakcie przedmiotowego postępowania Spółka była reprezentowana przez: Zespół ds. Polskiej Strefy Inwestycji i SSE / Gi3 oraz Zespół ds. postępowań spornych (Litigation) Deloitte.

 

Autorzy:

Marek Sienkiewicz, Bartłomiej Węgrzyn, Marcin Zwolenik, Adrian Aftanas

 

Czy ta strona była pomocna?