software asset management

Artykuł

Badanie: Global IT Asset Management (ITAM)

Weź udział w ankiecie

Zapraszamy do wzięcia udziału w krótkiej, 20-minutowej ankiecie – Global IT Asset Management, która pomoże nam sprostać nadchodzącym wyzwaniom i stworzyć razem z Państwem najbardziej odpowiedni model działania w tym obszarze

Rozwój technologii (transformacja cyfrowa, IoT, sztuczna inteligencja, rozwiązania chmurowe), jak i obecna sytuacja na świecie stawiają przed branżą IT niespotykane wcześniej wyzwania w obszarze skutecznego i wydajnego zarządzania jej zasobami. Aby zaadresować tę złożoność, konieczny jest wzrost roli IT Asset Management (ITAM) i umocnienie jej pozycji w obszarze IT. Organizacje podchodzą do tego wyzwania w różny sposób, jednak wszystkie skupiają się przy tym na zwiększeniu dojrzałości procesów w tym obszarze i kreowaniu wartości dla wszystkich interesariuszy.

Badanie Deloitte Global IT Asset Management (ITAM) koncentruje się na dwóch aspektach:

  • Zrozumienie natury i skali wyzwań ITAM stojących przed organizacjami.
  • Ocena postępów poczynionych przez organizacje w opracowywaniu dojrzałych procesów ITAM.

Zapraszamy do wzięcia udziału w krótkiej, 20-minutowej ankiecieGlobal IT Asset Management, która pomoże nam sprostać nadchodzącym wyzwaniom i stworzyć razem z Państwem najbardziej odpowiedni model działania w tym obszarze.

Dziękujemy za poświęcony czas i podzielenie się perspektywą!

Badanie:

Global IT Asset Management (ITAM)

Weź udział
Czy ta strona była pomocna?