Webinar: Rozwiązania wspierające rozliczenia cen transferowych

Artykuł

Webinar: Rozwiązania wspierające rozliczenia cen transferowych

Operational Transfer Pricing (OTP)

Bezpłatne seminarium on-line: 22 sierpnia 2024 r., godz. 10:00 – 10:45

Procesy związane z rozliczeniem i raportowaniem cen transferowych są często złożone i czasochłonne. Jednocześnie powszechną sytuacją jest brak systemowego wsparcia dla tych procesów. Dlatego też warto rozważyć wdrożenie rozwiązań automatyzujących określane jako Operational Transfer Pricing (OTP).

Polityki cen transferowych są powszechnie uznawane i akceptowane przez grupy kapitałowe jako niezbędne elementy mechanizmu zapewniającego zgodności z krajowymi i międzynarodowymi regulacjami dotyczącymi cen transferowych.

Przeprowadzenie analizy funkcjonalnej w celu ustalenia właściwego modelu rozliczeń i poparcia go rzetelną analizą porównawczą jest szeroko rozpowszechnioną usługą oferowaną przez doradców cen transferowych w celu wsparcia personelu podatkowego i finansowego grup kapitałowych.

Jednak w wielu przypadkach zespoły podatkowe i finansowe pozostają bez wsparcia w zakresie wdrażania polityki cen transferowych, co często jest procesem złożonym i czasochłonnym. Należy jednak mieć na uwadze, że proces wdrożenia jest bardzo istotnym elementem ograniczania ryzyka cen transferowych oraz procesu compliance.

Działania związane z efektywnym wdrożeniem polityki cen transferowych określane są mianem Operational Transfer Pricing (OTP).

 

Agenda

Podczas webinaru eksperci Deloitte zaprezentują w jaki sposób projekty z zakresu OTP adresują kwestię wsparcia i automatyzacji trzech obszarów w procesie rozliczania i raportowania cen transferowych:

  • gromadzenia niezbędnych danych źródłowych,
  • przetwarzania danych,
  • raportowania przebiegu i efektów procesu.


Agenda spotkania będzie obejmować:

  • wprowadzenie do OTP,
  • etapy wdrożenia rozwiązana OTP,
  • przykładowe rozwiązanie OTP.


Do kogo skierowany jest webinar?

Webinar skierowany jest głównie do członków zarządu, prezesów, dyrektorów podatkowych i finansowych, głównych księgowych oraz pracowników działów podatkowych i finansowo-księgowych zajmujących się kwestiami dotyczącymi cen transferowych.

Szczegóły

22 sierpnia 2024 r.
godz. 10:00-10:45

Kontakt:
Izabela Brzozowska
ibrzozowska@deloittece.com

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?