Raport: Kontrole cen transferowych w 2023 roku

Artykuł

Raport: Kontrole cen transferowych w 2023 roku

Statystyki, orzecznictwo i interpretacje

Maj 2024 r.

"Raport: Kontrole cen transferowych w 2023 r. Statystyki, orzecznictwo i interpretacje" to obszerna analiza danych statystycznych na temat kontroli cen transferowych oraz najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych w tym zakresie.

Z czego składa się raport dot. kontroli cen transferowych?

Raport dot. kontroli cen transferowych składa się z trzech części:

 1. statystycznej:
  która jest poświęcona analizie danych na temat kontroli podatkowych i kontroli celno-skarbowych w zakresie cen transferowych przeprowadzonych w latach 2017-2023. W tym celu wystąpiliśmy do wszystkich izb administracji skarbowej oraz Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z wnioskami o udostępnienie informacji publicznej w odniesieniu do kontroli przeprowadzanych w latach 2017-2023.

 2. orzeczniczej:
  w której skomentowaliśmy najciekawsze naszym zdaniem wyroki w obszarze cen transferowych wydane w 2023 roku w Polsce i za granicą.

 3. dotyczącej interpretacji indywidualnych:
  w której omówiliśmy interpretacje indywidualne dotyczące cen transferowych wydane w 2023 r.

Raport: Kontrole cen transferowych w 2023 r. Statystyki, orzecznictwo i interpretacje

Pobierz raport

Obowiązki w zakresie raportowania cen transferowych:

Analizowany rok cechował się istotną dozą niepewności, zarówno co do sposobu wypełnienia obowiązków formalnych, jak i ryzyka sporów z organami podatkowymi w zakresie cen transferowych.

Po raz kolejny w trakcie roku nastąpiła modyfikacja terminu składania informacji o cenach transferowych. Ostatecznie za rok podatkowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2021 r., podatnicy mogli złożyć taką informację do 31 stycznia 2024 r., chociaż początkowo projekt rozporządzenia przesuwającego ten termin zakładał jeszcze dłuższy termin.

Równocześnie włączenie oświadczenia o cenach transferowych do informacji TPR spowodowało u wielu podatników konieczność ponownego przeanalizowania, kto powinien taki dokument podpisać – włącznie z rozważeniem możliwości scedowania tego obowiązku na profesjonalnego pełnomocnika.

Weź udział w webinarze: Kontrole cen transferowych i spory podatkowe oczami praktyków

5 czerwca 2024 r., godz. 10:00 - 10:45

Zarejestruj się

Wnioski z raportu dot. kontroli cen transferowych

Na podstawie danych statystycznych w odniesieniu do kontroli przeprowadzonych w latach 2017-2023 uzyskanych od poszczególnych izb administracji skarbowej oraz Szefa Krajowej Administracji Skarbowej można przedstawić trzy następujące wnioski:

Do 2022 roku liczba przeprowadzanych kontroli w zakresie cen transferowych systematycznie rosła rok do roku.

W 2023 roku liczba kontroli przeprowadzonych w zakresie cen transferowych wciąż pozostaje na wysokim poziomie.

Kontrole przeprowadzone przez UCS są bardziej „dolegliwe” dla podatników niż te prowadzone przez US, w szczególności prowadzone przez UCS Warszawa.

Z łącznej kwoty zaniżonego dochodu ujawnionego w kontrolach przeprowadzonych w 2023 r., aż 93% zostało ujawnione przez urzędy celno-skarbowe.

Najczęstsze spory w zakresie cen transferowych dotyczą:

 • rentowności w modelach produkcyjnych,
 • kosztów centralnych funkcji zakupowych,
 • recharakteryzacji transakcji licencyjnych,
 • obowiązków dokumentacyjnych podatników CIT korzystających z ryczałtu od dochodów (estoński CIT),
 • traktowania poszczególnych transakcji finansowych.

Pobierz raport „Kontrole cen transferowych”:


Raport: Kontrole cen transferowych w 2023 r.
Statystyki, orzecznictwo i interpretacje

Obszerna analiza danych statystycznych na temat kontroli
cen transferowych oraz najnowszego orzecznictwa
sądów administracyjnych w tym zakresie.

Pobierz raport w języku polskim
Download the report in English

 

 

Zapoznaj się z poprzednią edycją raportu

Czy ta strona była pomocna?