Otwarte szkolenie on-line: Podatek od nieruchomości – przygotowanie deklaracji podatkowej na nowy rok

Artykuł

Otwarte szkolenie on-line: Podatek od nieruchomości – przygotowanie deklaracji podatkowej na nowy rok

Jak prawidłowo wykazywać do opodatkowania nieruchomości w obliczu niejednolitych praktyk organów podatkowych i zmieniających się linii orzeczniczych sądów administracyjnych?

Szkolenie on-line: 10 stycznia 2023 r., godz. 10:00 - 14:00

Termin na złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości za 2023 rok mija 31 stycznia. Początek roku to zatem dobry moment dla podatników, by zweryfikować sposób opodatkowania i ewentualne zmiany w posiadanych nieruchomościach. W podatku od nieruchomości wiele może się zmienić nawet bez wprowadzenia nowych przepisów. Kwalifikacja podatkowa nieruchomości często zależy od aktualnych trendów w orzecznictwie lub podejścia organów podatkowych, które wzmagają kontrole, by zabezpieczyć wpływy podatkowe do budżetu gminy (miasta). Powyższe prowadzi do rozbieżności, które równie często skutkują nadpłatą podatku, jak i zaległością podatkową.

Jednocześnie samo sporządzenie deklaracji może okazać się problematyczne m.in. z uwagi na konieczność inwentaryzacji nieruchomości lub niejednolite praktyki organów podatkowych w zakresie sposobu wypełnienia, podpisania i złożenia formularza.

Szczegóły

Data i godzina
10 stycznia 2023 r.
godz.: 10:00 – 14:00

Koszt uczestnictwa
599 PLN (+ 23% VAT)

Kontakt
ceplszkolenia@deloitteCE.com

Zarejestruj się

Czego uczestnik dowie się biorąc udział w szkoleniu?

W trakcie szkolenia on-line:

 • omówimy metodologię ustalania prawidłowych podstaw i stawek opodatkowania dla gruntów, budynków i budowli. Wskażemy najczęstsze błędy w tym zakresie i prawidłowe źródła danych na potrzeby rozliczeń podatkowych;
 • omówimy techniczny sposób wypełnienia, podpisania i złożenia deklaracji podatkowej;
 • przedstawimy najważniejsze orzecznictwo sądów administracyjnych i Trybunału Konstytucyjnego z ostatniego roku, które wpływają na sposób opodatkowania wielu rodzajów nieruchomości;
 • odpowiemy na wybrane pytania uczestników w zakresie praktycznych problemów z rozliczaniem podatku od nieruchomości w trakcie sesji pytań i odpowiedzi (Q&A).

Agenda szkolenia
 1. Metodologia opodatkowania nieruchomości
  • Grunty – podstawowe zasady rozliczeń, ewidencja gruntów, możliwość stosowania zwolnień podatkowych lub opodatkowania podatkiem rolnym lub leśnym;
  • Budynki – podstawowe zasady rozliczeń, kwalifikacja podatkowa obiektów o nietypowej konstrukcji (np. wiat lub obiektów technicznych), ustalenie powierzchni użytkowej (dokumentacja źródłowa lub pomiar);
  • Budowle - podstawowe zasady rozliczeń, kwalifikacja podatkowa urządzeń technicznych, podstawa opodatkowania złożonych środków trwałych (wartość początkowa lub wartość rynkowa).
 2. Sporządzanie deklaracji podatkowej
  • Wypełnianie – praktyczne/techniczne wskazówki w zakresie uzupełnienia poszczególnych pozycji formularza;
  • Podpisywanie/składanie – omówienie dozwolonych sposobów składania deklaracji z omówieniem praktyk niektórych organów podatkowych.
 3. Orzecznictwo sądów administracyjnych i Trybunału Konstytucyjnego
  • Opodatkowanie urządzeń technicznych i sieci (obiektów liniowych) na przykładzie transformatorów i stacji redukcyjno-pomiarowych gazu;
  • Kwalifikacja podatkowa zbiorników;
  • Sposób mierzenia powierzchni użytkowej;
  • Związek nieruchomości z działalnością gospodarczą.
 4. Sesja pytań i odpowiedzi (Q&A)

Do kogo kierowane jest szkolenie?

Szkolenie jest skierowane do wszystkich osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, w szczególności pracowników działów księgowych i finansowych.

Materiały

Uczestnicy otrzymają prezentację ze szkolenia oraz imienny certyfikat, potwierdzający uczestnictwo w wydarzeniu.

Informacje organizacyjne

Organizator oświadcza, że Szkolenie (w tym informacje, treści przekazywane w jego trakcie oraz w ramach materiałów przesyłanych w jego następstwie) ma charakter akademicki i nie stanowi podatkowej, prawnej ani innego rodzaju profesjonalnej porady czy opinii, zaś Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie jakichkolwiek informacji przekazanych na Szkoleniu lub w materiałach przekazywanych w związku z nim. Szkolenie obejmuje swoim zakresem zagadnienia ogólne, skierowane do szerokiego grona odbiorców oraz nie stanowi jakiejkolwiek formy indywidualnych konsultacji.

Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru i odpowiedzi na wybrane pytania zgłaszane przez uczestników szkolenia podczas sesji Q&A.

Organizator rezerwuje sobie prawo do odwołania szkolenia, jak również selekcji zgłoszeń, w szczególności odrzucania zgłoszeń kierowanych przez jednostki prowadzące działalność konkurencyjną wobec organizatora oraz do odrzucenia zgłoszeń na podstawie Ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publiczny.

Organizator przyjmuje zgłoszenia uczestników poprzez wysłanie poprawnie wypełnionego formularza rejestracyjnego (wszystkie wymagane rubryki) najpóźniej do godz. 14:00 na dzień przed planowanym terminem szkolenia. Prosimy o podanie w formularzu służbowego adresu e-mail.

Adres e-mail uczestnika musi być unikalny, tzn. dwie osoby nie mogą być zarejestrowane przy użyciu tego samego adresu e-mail.

W dniu wysłania formularza rejestracyjnego uczestnik otrzyma, na podany w formularzu adres e-mail, systemowe potwierdzenie rejestracji przez organizatora.

Ostateczne potwierdzenie udziału zostanie wysłane najpóźniej w terminie 2 dni przed datą spotkania (z wyłączeniem przypadku, kiedy zgłoszenie zostanie złożone później, np. dzień przed szkoleniem).

W przypadku braku otrzymania na Państwa adres e-mail potwierdzenia rejestracji lub potwierdzenia udziału prosimy o kontakt pod adresem: ceplszkolenia@deloitteCE.com

W przypadku dużej liczby pytań od uczestników możliwe jest wydłużenie sesji Q&A o maksymalnie 15 minut. W takim przypadku szkolenie zakończy się najpóźniej o godzinie 14:15.

Uczestnik szkolenia on-line powinien posiadać dostęp do komputera oraz internetu o minimalnej prędkości 1 Mbps.

Regulamin szkoleń internetowych Deloitte jest dostępny na stronie internetowej.

Organizatorem szkolenia jest spółka Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie pod adresem: Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, NIP: 525-21-91-427.

kalkulator
Jesteś zainteresowany wzięciem udziału w szkoleniu on-line?

Czy ta strona była pomocna?