Szkolenie on-line: Podatek od nieruchomości – przygotowanie deklaracji podatkowej na nowy rok

Artykuł

Szkolenie on-line: Podatek od nieruchomości – przygotowanie deklaracji podatkowej na nowy rok

Nagranie z otwartego szkolenia on-line

Ostatni rok obfitował w przełomowe wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Trybunału Konstytucyjnego w zakresie podatku od nieruchomości. Jak wobec tego zadeklarować prawidłowo podatek w 2024 r.? Zapraszamy na nagranie ze szkolenie on-line, które odbyło się 11 stycznia 2024 r., w ramach którego eksperci Deloitte przedstawiają najistotniejsze aspekty wiążące się ze złożeniem deklaracji na podatek od nieruchomości, którego termin mija 31 stycznia 2024 r. Omawiamy najważniejsze zagadnienia i adresujemy pojawiające się wątpliwości. Czas trwania szkolenia wraz z przerwami wynosi 4 godziny.

 

Szczegóły

Czas trwania szkolenia
4 godziny

Dostęp do nagrania
7 dni

Cena za osobę
699 PLN (+ 23% VAT)

Kontakt
ceplszkolenia@deloitteCE.com

Rejestracja
Aby dokonać rejestracji na szkolenie on-line, prosimy o przesłania na adres: ceplszkolenia@deloitteCE.com poniższego dokumentu:

Formularz zgłoszeniowy

Termin na złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości za 2024 rok mija 31 stycznia. Początek roku to zatem dobry moment dla podatników, by zweryfikować sposób opodatkowania i ewentualne zmiany w posiadanych nieruchomościach. W podatku od nieruchomości wiele może się zmienić nawet bez wprowadzenia nowych przepisów. Kwalifikacja podatkowa nieruchomości często zależy od aktualnych trendów w orzecznictwie lub podejścia organów podatkowych, które wzmagają kontrole, by zabezpieczyć wpływy podatkowe do budżetu gminy (miasta).

W ubiegłym roku Naczelny Sąd Administracyjny wydał szereg przełomowych wyroków, które w niektórych przypadkach znacząco poszerzają zakres opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Z drugiej strony Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 4 lipca 2023 r. (SK 14/21) uznał obowiązującą definicję budowli za niezgodną z Konstytucją. Orzecznictwo jest zatem bardzo niestabilne i równie często może skutkować nadpłatą podatku, jak i zaległością podatkową.

Jednocześnie samo sporządzenie deklaracji może okazać się problematyczne m.in. z uwagi na konieczność inwentaryzacji nieruchomości lub niejednolite praktyki organów podatkowych w zakresie sposobu wypełnienia, podpisania i złożenia formularza.

Celem szkolenia on-line jest wsparcie merytoryczne osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości.

W trakcie szkolenia on-line:

 • omówimy metodologię ustalania prawidłowych podstaw i stawek opodatkowania dla gruntów, budynków i budowli. Wskażemy najczęstsze błędy w tym zakresie i prawidłowe źródła danych na potrzeby rozliczeń podatkowych;
 • omówimy techniczny sposób wypełnienia, podpisania i złożenia deklaracji podatkowej;
 • przedstawimy najważniejsze orzecznictwo sądów administracyjnych i Trybunału Konstytucyjnego z ostatniego roku, które wpływają na sposób opodatkowania wielu rodzajów nieruchomości;
 • odpowiemy na wybrane pytania uczestników w zakresie praktycznych problemów z rozliczaniem podatku od nieruchomości w trakcie sesji pytań i odpowiedzi (Q&A).

 1. Metodologia opodatkowania nieruchomości
  • Grunty – podstawowe zasady rozliczeń, ewidencja gruntów, możliwość stosowania zwolnień podatkowych lub opodatkowania podatkiem rolnym lub leśnym;
  • Budynki – podstawowe zasady rozliczeń, kwalifikacja podatkowa obiektów o nietypowej konstrukcji (np. wiat lub obiektów technicznych), ustalenie powierzchni użytkowej (dokumentacja źródłowa lub pomiar);
  • Budowle - podstawowe zasady rozliczeń, kwalifikacja podatkowa urządzeń technicznych, podstawa opodatkowania złożonych środków trwałych (wartość początkowa lub wartość rynkowa).
 2. Sporządzanie deklaracji podatkowej
  • Wypełnianie – praktyczne/techniczne wskazówki w zakresie uzupełnienia poszczególnych pozycji formularza;
  • Podpisywanie/składanie – omówienie dozwolonych sposobów składania deklaracji z omówieniem praktyk niektórych organów podatkowych.
 3. Orzecznictwo sądów administracyjnych i Trybunału Konstytucyjnego
  • Opodatkowanie urządzeń technicznych i sieci (obiektów liniowych) oraz urządzeń wewnątrzbudynkowych (uchwała składu 7 sędziów NSA z 10 października 2022 r. (III FPS 2/22);
  • Urządzenia budowlane jako opodatkowane budowle (wyrok NSA z 30 maja 2023 r. (III FSK 48/22);
  • Kwalifikacja podatkowa zbiorników;
  • Sposób mierzenia powierzchni użytkowej (wyrok NSA z 24 maja 2022 r. (III FSK 590/21);
  • Związek nieruchomości z działalnością gospodarczą;
  • Wpływ wyroku TK z 4 lipca 2023 r. (SK 14/21) na opodatkowanie budowli podatkiem od nieruchomości.
 4. Sesja pytań i odpowiedzi (Q&A)

Szkolenie jest skierowane do wszystkich osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, w szczególności pracowników działów księgowych i finansowych.

Trzeciej i kolejnym osobom zapisanym na szkolenie z tej samej firmy przysługuje rabat w wysokości 10%.

Uczestnicy otrzymają prezentację ze szkolenia oraz imienny certyfikat, potwierdzający uczestnictwo w wydarzeniu.

Organizator oświadcza, że Szkolenie (w tym informacje, treści przekazywane w jego trakcie oraz w ramach materiałów przesyłanych w jego następstwie) ma charakter akademicki i nie stanowi podatkowej, prawnej ani innego rodzaju profesjonalnej porady czy opinii, zaś Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie jakichkolwiek informacji przekazanych na Szkoleniu lub w materiałach przekazywanych w związku z nim. Szkolenie obejmuje swoim zakresem zagadnienia ogólne, skierowane do szerokiego grona odbiorców oraz nie stanowi jakiejkolwiek formy indywidualnych konsultacji.

Organizator przyjmuje zgłoszenia poprzez wysłanie na adres e-mail: ceplszkolenia@deloitteCE.com poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (wszystkie wymagane rubryki). Prosimy o podanie w formularzu służbowego adresu e-mail.

Potwierdzenie przyjęcia formularza zgłoszeniowego wraz z indywidualnym dostępem do nagrania na platformie streamingowej zostanie wysłane najpóźniej w terminie jednego dnia roboczego od dnia złożenia zamówienia na podany w formularzu adres e-mail.

Organizator rezerwuje sobie prawo do selekcji zgłoszeń, w szczególności odrzucania zgłoszeń kierowanych przez jednostki prowadzące działalność konkurencyjną wobec organizatora oraz do odrzucenia zgłoszeń na podstawie Ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publiczny.

Dostęp do nagrania jest przyznawany na czas określony tj. 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia przesłania przez Deloitte potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

W przypadku braku otrzymania na Państwa adres e-mail potwierdzenia przyjęcia formularza zgłoszeniowego prosimy o kontakt pod adresem: ceplszkolenia@deloitteCE.com

Aby obejrzeć nagranie należy posiadać dostęp do komputera lub urządzenia mobilnego oraz internetu o minimalnej prędkości 1 Mbps.
Regulamin udostępniania treści cyfrowych i/lub usług cyfrowych Deloitte jest dostępny na stronie internetowej.

Usługodawcą jest spółka Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie pod adresem: Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, NIP: 525-21-91-427.

kalkulator
Jesteś zainteresowany otrzymaniem nagrania ze szkolenia on-line?Masz dodatkowe pytania? Napisz do nasCzy ta strona była pomocna?