Podsumowanie przeglądu obowiązkowych ujawnień taksonomicznych przedsiębiorstw za rok 2022

Artykuł

Podsumowanie przeglądu obowiązkowych ujawnień taksonomicznych przedsiębiorstw za rok 2022

Jak poradziły sobie polskie przedsiębiorstwa?

Lipiec 2023

Eksperci Deloitte przeprowadzili szczegółowe badanie ujawnień taksonomicznych 137 polskich spółek giełdowych na podstawie analizy opublikowanych oświadczeń na temat informacji niefinansowych, Raportów zrównoważonego rozwoju i ESG za rok 2022.

Rezultatem przeprowadzonego badania jest opracowany przez nas Raport, który w szczegółowy sposób przedstawia następujące kwestie:

  • Jak wyglądają ujawnienia za rok 2022 dotyczące dwóch z sześciu celów środowiskowych (łagodzenie skutków zmian klimatycznych oraz adaptacji do zmian klimatycznych)?
  • Jak spółki poradziły sobie z pełnym zakresem zgodności z taksonomią uwzględniającym m.in. analizę Minimalnych gwarancji oraz ocenę ryzyk klimatycznych?
  • Jakie było podejście spółek w zakresie raportowania wskaźników KPI oraz informacji kontekstowych za rok 2022?
  • Z jakimi wyzwaniami mierzyły się spółki w zakresie raportowania obrotu, nakładów inwestycyjnych oraz wydatków operacyjnych?
  • Jakie podejście do ujawnień taksonomicznych było prezentowane w sektorze finansowym?
  • Jakie wyzwania stoją przed spółkami w kontekście kolejnego roku i obowiązków ujawnień za rok 2023?
Document

Raport z podsumowania przeglądu obowiązkowych ujawnień taksonomicznych przedsiębiorstw za rok 2022

Jak z ujawnieniami taksonomicznymi za rok 2022 poradziły sobie duże spółki giełdowe w Polsce?

Pobierz raport (PDF)
Document

Jednocześnie zapraszamy do zapoznania się z raportem „Ujawnienia dotyczące klimatu w raportach polskich spółek giełdowych”

Dowiedz się więcej
Czy ta strona była pomocna?