Crowdfunding i zrównoważone finansowanie

Artykuł

Crowdfunding i zrównoważone finansowanie

Rola finansowania społecznościowego w wypełnianiu celów Europejskiego Zielonego Ładu

Sustainability Insights 3/2020

Komisja Europejska od dawna mocno wspiera profesjonalny sektor crowdfundingu (finansowania społecznościowego), a dzięki europejskiej harmonizacji ram regulacyjnych, która ma wejść w życie w 2021 r., finansowanie społecznościowe będzie mogło odegrać ważną rolę w uzyskaniu poparcia obywateli dla Europejskiego Zielonego Ładu. Czy crowdfunding może stać się kluczowym narzędziem w zrównoważonej strukturze finansowania?

Zrównoważone finansowanie różni się od tradycyjnego finansowania tym, że uwzględnia względy środowiskowe i społeczne w ramach decyzji inwestycyjnych. W kontekście polityki UE zrównoważone finanse są rozumiane jako finanse wspierające wzrost gospodarczy, jednocześnie zmniejszające negatywny wpływ na środowisko i biorące pod uwagę aspekty społeczne i związane z ładem korporacyjnym (tzw. czynniki ESG). Obejmuje także przejrzystość ryzyka związanego z czynnikami, które mogą mieć wpływ na system finansowy, oraz łagodzenie tego ryzyka poprzez odpowiednie zarządzanie podmiotami finansowymi i korporacyjnymi. Crowdfunding może posłużyć do rozwiązania określonych problemów środowiskowych lub społecznych przy jednoczesnym zaangażowaniu odpowiednich społeczności i obywateli.

W dniach 10-12 czerwca odbył się V ECN CrowdCamp: Sustainable Finance, którego zadaniem było zbadanie przyszłości finansowania społecznościowego w ramach agendy Zrównoważonego Finansowania, analizując szerszy kontekst polityki europejskiej, najlepsze praktyki zrównoważonego rozwoju w sektorze finansowania społecznościowego oraz spostrzeżenia innych kluczowych zainteresowanych stron rynków kapitałowych. Podczas trzech dni dyskusji online, eksperci z wielu krajów i branż omawiali strategie, najlepsze praktyki, wyzwania, szanse i pola do rozwoju.

Piąta edycja ECN CrowdCamp: Sustainable Finance była współorganizowana i moderowana przez biuro Deloitte Czech Republic w Pradze z prelegentami z całej Europy i USA, w tym z udziałem eksperta Deloitte z Polski – Rafała Rudzkiego. Konferencja była transmitowana na żywo w Internecie, ale także teraz można zapoznać się z pełnymi nagraniami z tego wydarzenia.

Subskrybuj "Sustainability Insights"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.