Przejrzyste i zrównoważone łańcuchy dostaw

Artykuł

Przejrzyste i zrównoważone łańcuchy dostaw

Sustainability Insights 4/2022

W ostatnich latach wyzwania związane z zarządzaniem łańcuchami dostaw stale ewoluują i stają się coraz bardziej skomplikowane. Łańcuchy dostaw często są wielopoziomowe, obejmują wiele obszarów geograficznych i nierzadko wymagają wysoce wyspecjalizowanych surowców i podzespołów, które z kolei polegają na innych podmiotach w zakresie części lub usług. Wraz ze wzrostem złożoności łańcucha dostaw może wzrastać brak przejrzystości oraz osłabienie poziomu kontroli i wpływu.

Obecnie konieczność prowadzenia biznesu w duchu zrównoważonego rozwoju jest już coraz bardziej zintegrowana z myśleniem strategicznym i procesami biznesowymi wielu firm. Jednak zastosowanie takiego myślenia do łańcucha wartości jest wciąż jeszcze na mniej dojrzałym etapie. Ponieważ jednak większość emisji gazów cieplarnianych firm pochodzi z ich łańcucha dostaw, jest to miejsce do podjęcia koniecznych działań, ale także do aktywności w duchu gospodarki o obiegu zamkniętym.

Zgodnie z wymaganiami rynkowymi, niemal wszystkie firmy, niezależnie od sektora, będą musiały do 2030 r. ograniczyć o 30-50 proc. emisje nie tylko swoje, ale także w łańcuchu dostaw. Wynika to z faktu, że klienci w globalnych łańcuchach i instytucje finansowe przystępują do inicjatywy Science Based Targets, która nakłada wymagania na cały ekosystem, nie tylko na pojedyncze przedsiębiorstwa.

W newsletterze:

Climate change: the CFO’s perspective - 2022 Central Europe CFO Survey

Większość przepytanych przez nas niedawno dyrektorów finansowych z Europy Środkowej (58 proc.) w ramach takich aktywności podejmuje lub planuje podjąć sukcesywne działania zmniejszające poziom emisji dwutlenku węgla w ich firmach. Do działania najczęściej motywują ich oszczędności - ponad 40 proc. dyrektorów finansowych z Europy Środkowej uważa ograniczenie kosztów za najistotniejszy czynnik motywujący do przeciwdziałania zmianom klimatu, na następnych miejscach jest konieczność przestrzegania obecnych lub przyszłych regulacji (34 proc.) i chęci poprawy wizerunku firmy oraz zdobycia zaufania konsumentów (31 proc.).

Dowiedz się więcej

Digital Product Passport

W kontekście podejmowanych przez EU inicjatyw regulacyjnych, dotyczących zrównoważonego rozwoju gospodarka obiegu zamkniętego staje się podstawowym wyznacznikiem wszystkich działań gospodarczych podejmowanych przez kraje członkowskie. Cyfrowy paszport produktu jest jednym z najważniejszych narzędzi, proponowanych jako rozwiązanie techniczne umożliwiające zarządzanie i nadzorowanie procesu wdrażania systemów (np. EPR), a także ułatwiających osiągnięcie podstawowego celu pakietu gospodarczego obiegu zamkniętego, czyli zwiększenie uprawnień konsumentów dzięki poprawie przejrzystości łańcucha dostaw.

Przeczytaj raport

Odpowiedzialność w łańcuchu dostaw

W ostatnich latach wyzwania związane z zarządzaniem łańcuchami dostaw stale ewoluują i stają się coraz bardziej skomplikowane. Pandemia COVID-19, zmiany regulacyjne i wynikające z nich wymagania, a teraz wojna w Ukrainie, wywołały konieczność stałego monitorowania zmian i dynamicznego reagowania na nie. Łańcuchy dostaw są narażone na szereg zagrożeń, a budowanie ich odporności stało się priorytetowym działaniem dla wielu firm. 23 lutego 2022 r. Komisja Europejska ogłosiła długo oczekiwaną propozycję Dyrektywy Corporate Sustainability Due Diligence, wprowadzającą odpowiedzialność firm za respektowanie praw człowieka i ochronę środowiska w całym łańcuchu wartości. Następnego dnia wybuchła wojna w Ukrainie, a wraz z nią czasem, pojawiły się pytania o konsekwencje wojny dla państw, społeczeństw oraz dla działalności gospodarczej, w tym także nad o konieczność pilnego i głębokiego przeglądu swoich łańcuchów dostaw, w trosce o zapewnienie ciągłości ich funkcjonowania.

Przeczytaj artykuł

Uchodźcy z Ukrainy w Polsce – wyzwania dla polskiej gospodarki

W obliczu wojny w Ukrainie, Polska, stała się drugim na świecie krajem pod względem liczby przyjętych uchodźców. Straż Graniczna informuje, że od początku rosyjskiej inwazji wjechało do Polski kilka milionów osób; część z nich pojechała dalej, jednak duża część z nich została w Polsce. Wiele z nich, nawet po zakończeniu wojny, może obawiać się powrotu do ojczyzny lub nie mieć do czego wrócić. Dodatkowo, ze względu na wyniszczenia wojenne i ich konsekwencje gospodarcze, skala migracji (ekonomicznej) do Polski będzie najprawdopodobniej wyższa, nawet po zakończeniu konfliktu, niż w czasach przed wybuchem wojny. Pytania o skuteczną integrację (przymusowych) migrantów na rynku pracy oraz wpływ tego procesu na rodzimych pracowników stają się więc bardzo istotne. Wiele mogą nas nauczyć doświadczenia innych krajów europejskich.

Przeczytaj komentarz w ramach Deloitte Economic Statement

Zobacz nagranie webinaru

Not a fig list but a strategic plan

To, co firmy uważają za społeczną odpowiedzialność biznesu, ESG i zrównoważony rozwój jako całość, w dużym stopniu pokrywa się. Jak te trzy terminy obejmują podejście korporacji do pozafinansowych aspektów prowadzenia biznesu? Czy zasadniczo oznaczają to samo, czy też musimy zrozumieć niuanse między nimi?

Zapraszamy do lektury wywiadu z Ireną Picholą, Partnerem w Deloitte i Liderką Sustainability Consulting w Europie Środkowo-Wschodniej opublikowanego w biuletynie British Chamber of Commerce.

Przeczytaj wywiad
 

Dlaczego warto mierzyć wpływ firmy na otoczenie

Z okazji 20-lecia obecności Grupy Veolia na polskim rynku, spółka opublikowała raport wpływu przygotowany przez Deloitte. Określa on wkład działalności firmy w polską gospodarkę, środowisko i społeczeństwo oraz podsumowuje działania z zakresu zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu. Veolia to największy prywatny dostawca ciepła w kraju. Jest także wiodącym inwestorem, który poprzez wdrażane innowacje modernizuje polski sektor energetyczny, pozostając firmą odpowiedzialną społecznie.

Link do raportu

Przeczytaj komentarz w ramach Deloitte Economic Statement

Obejrzyj nagranie
 

Nadchodzące webinary:

Bioróżnorodność - nowe wyzwanie dla firm i wskazówki jak zacząć się z nimi mierzyć
Zobacz szczegóły i zarejestruj się

 

Zobacz nasze archiwalne webinary

 

Subskrybuj "Sustainability Insights"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

to activtae fullwidth component . Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.