Różnorodność to więcej niż hasło

Artykuł

Różnorodność to więcej niż hasło

Diversity&Inclusion Rating - sprawdź poziom zaawansowania Twojej firmy w procesie budowania różnorodności

Sustainability Insights 3/2019

Zarządzanie różnorodnością coraz częściej wpisuje się w strategię biznesową firm i oznacza świadome rozwijanie strategii i programów, które tworzą klimat dla poszanowania i wykorzystania różnic pomiędzy ludźmi w organizacji oraz poza nią na rzecz celów biznesowych firmy. Bo różnorodność nie stanowi jedynie zagadnienia o wymiarze społecznym, lecz ma potencjał ogromnego wpływu na rozwój biznesu.

Polityka różnorodności to coś więcej niż przeciwdziałanie dyskryminacji. To celowe działanie firmy na rzecz wykorzystania różnorodnych punktów widzenia, doświadczeń, pomysłów. Jego charakter włączający, inkluzywny, ma na celu tworzenie grup na rzecz inicjatyw, które szeroko łączą pracowników, a także budowania środowiska pracy, w którym pracownicy, niezależnie od różnic pomiędzy nimi, mają szanse na pełne wykorzystanie swojego potencjału.

Wydarzenia ostatnich dni pokazują, że to temat ważny i wrażliwy. I żeby dostosować się do dzisiejszych wyzwań, firmom potrzebna jest dobrze przygotowana strategia uwzględniająca różnorodność i plan jej wdrożenia z pełną wiedzę na temat tego jak wygląda bieżąca sytuacja. Konieczne jest zidentyfikowanie mocnych i słabych stron organizacji, także w porównaniu z innymi, podobnymi organizacjami.

Dlatego zachęcamy do przebadania się w ramach Diversity & Inclusion Rating przygotowywanego przez nas wspólnie z Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

W najnowszym numerze newslettera Sustainability Insights:

Diveristy & Inclusion Rating

Wraz z zespołem Forum Odpowiedzialnego Biznesu, koordynatorem Karty Różnorodności w Polsce, przygotowaliśmy narzędzie pozwalające na mierzenie poziomu zaawansowania firmy w obszarze Diversity&Inclusion.
Poddaj się ocenie i zdefiniuj szanse oraz ryzyka związane z zarządzaniem różnorodnością oraz obszary do rozwoju w procesie budowania włączającej organizacji, otwartej na różnorodne pracowniczki i pracowników. Pokaż, jak nowoczesna jest Twoja firma.

Weź udział w pierwszym naborzez do Diveristy & Inclusion Rating – na zgłoszenia czekamy do 31 lipca.
Dowiedz się więcej o inicjatywie< 

Posłuchaj podcastu, w którym wspólnie z zaproszonymi gośćmi rozmawiamy o Diversity&Inclusion Rating i o tym:

  • Dlaczego coraz więcej firm podejmuje działania dot. różnorodności?
  • Jakiego typu działania podejmują firmy?
  • Czym jest zarządzanie różnorodnością i budowanie włączającej kultury organizacyjnej?

>Wysłuchaj podcastu<

Karta Różnorodności – Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Karta jest zobowiązaniem, podpisywanym przez organizacje, które decydują się na wprowadzenie zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i działania na rzecz tworzenia i promocji różnorodności oraz wyraża gotowość firmy do zaangażowania wszystkich osób zatrudnionych oraz partnerów biznesowych i społecznych w te działania.
>Dowiedz się więcej<

W dojrzałych organizacjach zarządzanie różnorodnością nie tylko zwiększa poziom integracji i zaangażowania pracowników, ale przenika wszystkie obszary aktywności firmy, ma wpływ na jej produkty i usługi oraz zwiększa jej innowacyjność. Przyczynia się także do poprawy wizerunku i reputacji przedsiębiorstwa, co z kolei przekłada się na współpracę z partnerami biznesowymi, jak również na ostateczne decyzje zakupowe klientów.

Marzena Strzelczak, Dyrektorka Generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Trendy HR 2019

Przełomowe zmiany społeczne, polityczne i gospodarcze wymagają od pracodawców reorientacji: pracownik musi stać się centrum strategii biznesowej.

  • Raport „Global Human Capital Trends 2019” sprawdza, w jaki sposób pracodawcy mogą dokonać tego i zmienić miejsce pracownika w procesie prowadzenia działalności, strukturze organizacyjnej i jak na dużą skalę zmodyfikować procesy kadrowe, by uwzględniały wszystkie aspekty interakcji, motywacji i nadawania sensu wykonywanym czynnościom.
  • Jak pokazuje tegoroczna edycja badania Deloitte „Global Human Capital Trends 2019” rośnie znaczenie firmy odpowiedzialnej 4.0, która wypracowując zysk i generując zwrot dla akcjonariuszy, powinna jednocześnie uwzględniać interesy pracowników, klientów i społeczności, w której działa.

>Dowiedz się więcej<

Subskrybuj "Sustainability Insights"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.