Poznatky

Sledovanie úrovne kybernetickej bezpečnosti vo finančných inštitúciách

Prieskum sa zameral na kľúčové vlastnosti manažérov sofistikovaných rizík