Poznatky

Ako sa bude vyvíjať pracovné prostredie?

Z nášho prieskumu Trendy v oblasti ľudského kapitálu vyplýva, že viac než polovica respondentov zastáva názor, že na udržanie prosperity v budúcnosti je kľúčové správanie vedenia a redefinícia práce.

V Deloitte Central Europe sme počas pandémie využili situáciu na vytvorenie nášho unikátneho prístupu k definovaniu budúcnosti práce s názvom Future of Work. Tento prístup umožňuje firmám, ale aj každému jednotlivcovi v danom tíme nastaviť si hybridný prístup k práci podľa potrieb a preferencií. Pri jeho vytváraní sme vychádzali z našich predchádzajúcich skúseností a dát, ako aj z rozsiahleho interného prieskumu, tzv. Hybrid Team Scan (HTS), ktorý nám odhalil mnoho relevantných a užitočných informácií o preferenciách našich zamestnancov.

Hybrid Team Scan v praxi

Prvým zdrojom dát bol pre nás dotazník v trvaní 10 – 15 minút zameraný na pracovné návyky, ktoré zamestnancom vznikli alebo sa zmenili počas pandémie. S veľkou podporou našich lídrov v rámci spoločnosti sme dosiahli 83 % mieru odozvy. Vďaka podpore našich zamestnancov sme napríklad zistili, že 60 % zamestnancov sa cíti pohodlnejšie pri práci z domu, kde majú priestor na sústredenú prácu. Oproti tomu len 47 % zamestnancov uviedlo, že pri hybridnej práci vedia oddeliť osobný a pracovný život.

Druhým kľúčovým zdrojom dát bola druhá fáza prieskumu, kde sme prostredníctvom série hĺbkových workshopov (podľa odborov a úrovní) zisťovali, aké sú konkrétne požiadavky a potreby na jednotlivých oddeleniach, aby sme mohli našim klientom v budúcnosti ponúkať ešte vyššiu kvalitu služieb. Zároveň boli tieto workshopy určené na overenie dát z HTS a na získanie podrobnejších poznatkov od rôznych skupín, aby sme zabezpečili pokrytie rôznych uhlov pohľadu naprieč rôznymi úrovňami seniority a funkciami v rámci našej spoločnosti. Účastníci týchto workshopov boli nominovaní vedúcimi biznisov/enabling services/delivery centra. 

Vďaka priamej a nielen kvantitatívnej spätnej väzbe sme napríklad mali možnosť si overiť, že 60 % zamestnancov považuje osobný onboarding v kanceláriách za efektívnejší na integráciu a úspešný štart v novej práci. Účelom nášho rozsiahleho prieskumu bolo zostavenie kolektívneho prístupu k nastaveniu hybridného spôsobu práce. Potvrdilo sa nám, že zásadným faktorom jeho úspechu je určiť si minimálne raz týždenne „tímový deň“. Na základe našich zistení sme okrem iného vytvorili varianty pre prácu v post-pandemickom hybridnom nastavení a definíciu efektívnych spôsobov práce v kancelárii a na diaľku. Nás prístup je založený primárne na vedecky dokázanom koncepte tzv. psychologickej bezpečnosti v rámci spoločnosti, ale aj tímov, ktorá je definovaná ako „súbor nepísaných vzájomných očakávaní medzi daným zamestnancom a organizáciou“ (Schein, 1978).

Naši kolegovia z austrálskeho Deloitte identifikovali v štúdii pre Deloitte Insights tri spoločné atribúty produktívnych digitálnych tímov: psychologické bezpečie, digitálne kompetencie a podporu vedenia pre experimentovanie a flexibilitu. Čím úspešnejšie dokáže organizácia tieto atribúty podporovať, tým produktívnejšie budú zdieľané digitálne pracoviská ich tímov, a tým produktívnejší budú aj ich pracovníci.

Preto sme sa po spracovaní dát v rámci internej implementácie nášho prístupu Future of Work v prvých krokoch zamerali na revíziu princípov/zásad Deloitte. V rámci workshopov s kolegami z rôznych oddelení a úrovní seniority sme nechali účastníkov spoločne definovať pre nich nevyhnutné alebo veľmi dôležité faktory práce na diaľku. 

Keďže je našou ambíciou do budúcnosti vytvoriť pre našich zamestnancov optimálne pracovné prostredie, zaväzujeme sa k tomu, aby rovnováha medzi pracovným a súkromným životom bola účelnejšia, produktívnejšia a flexibilnejšia. Náš post-pandemický hybridný model sa preto sústredí na princípy, ktoré podporujú flexibilitu voči našim klientom a zamestnancom, ale aj v rámci jednotlivých tímov. Našich 7 novo-definovaných hybridných princípov vyzdvihuje tri kľúčové zásady spoločnosti:

  1. Sme flexibilní | V Deloitte chceme predovšetkým zabezpečiť pre našich klientov najvyššiu kvalitu služieb, preto sú naše primárne hybridné princípy založené na flexibilite voči pracovným preferenciám klienta. Z našej strany samozrejme uprednostňujeme osobný kontakt, ale s využitím inovatívnych prístupov a technológií, ktoré nám hybridný spôsob práce ponúka, sa vždy usilujeme zaistiť jedinečný a individuálny prístup k ich potrebám. To isté platí na úrovni našich zamestnancov a ich tímov, ktorí majú možnosť si nastaviť štruktúru práce podľa svojich potrieb a v rámci daného tímu.
  2. Udržujeme osobný kontakt a medziľudské vzťahy | Hoci umožňujeme našim zamestnancom flexibilitu v prístupe k práci, aby sme zaistili našim nováčikom pozitívny dojem a kompletnú onboardingovú skúsenosť, trváme na osobnom nástupe do zamestnania v našich kanceláriách. Zároveň na udržanie zdravého tímového ducha potrebuje každý tím minimálne jeden ľubovoľný tzv. tímový deň, keď sú všetci spoločne v kancelárii.
  3. Podporujeme rozvoj, vytváranie vzťahov a kontinuálne zlepšovanie výsledkov | Uvedomujeme si, že interakcia tvárou v tvár je rozhodujúca pre efektívne vzdelávanie a budovanie vzťahov. Preto sa zaväzujeme k metódam vzdelávania na pracovisku, tzv. on-the-job, teda priamo na pracovisku v pracovnej dobe. Zároveň pristupujeme objektívne k výsledkom aj k ohodnoteniu výkonov našich zamestnancov, kde berieme do úvahy človeka ako takého, jeho vplyv na tím, jeho daný prístup k práci a spätnú väzbu od klientov, ako aj od členov tímu.

Venujete sa vo vašej spoločnosti týmito témam? Poskytla aj vám pandémia množstvo priestoru na prehodnotenie vašich priorít a chceli by ste sa o tom s nami porozprávať?

 Neváhajte a kedykoľvek sa na nás obráťte. Radi s vami budeme zdieľať naše skúsenosti.

Bolo to užitočné?