Regionálna investičná pomoc | Deloitte Slovensko

Riešenia

Regionálna investičná pomoc

Vďaka investičnej pomoci prilákalo Slovensko niekoľko významných investícií

Investície priniesli tisícky nových pracovných miest a pomohli tiež vybudovať sieť dodávateľov s ďalšími pracovnými miestami. V súčasnosti už tvorba nových pracovných miest nie je úplnou prioritou.

Cieľom regionálnej investičnej pomoci je podporovať investičné aktivity
v jednotlivých menej rozvinutých regiónoch Slovenska, ako aj investície
v sektoroch s vyššou pridanou hodnotou. Prostredníctvom tejto schémy
je možné podporiť prvotné investície v priemyselnej výrobe, investície
do technologických centier a centier zdieľaných služieb. Možno tiež podporiť nielen prvotnú investíciu, ale aj investície v prípade expanzie existujúcich podnikov pôsobiacich na Slovensku. Oprávnené sú projekty vo všetkých regiónoch SR s výnimkou Bratislavského kraja.

Spoločnosť Deloitte asistovala pri príprave desiatok úspešných žiadostí
o investičnú pomoc. V prípravnej fáze posudzujeme špecifiká a pozitíva každého projektu, ktoré následne premietneme do dokumentácie projektu
s cieľom zvýšiť pravdepodobnosť schválenia pomoci.

Investičná pomoc (SK)

Vďaka našim viac ako 10-ročným praktickým skúsenostiam s prípravou žiadostí o investičnú pomoc je možné dosiahnuť výraznú časovú úsporua minimalizovať náklady pre spoločnosť. Projekty vždy pripravujeme spôsobom, ktorý umožňuje ich následnú správnu realizáciu s určitou mierou flexibility.

Deloitte poskytuje asistenciu v rámci celého procesu prípravy dokumentácie, schvaľovacieho procesu a následného reportovania schváleného projektu:

  • Predbežné posúdenie oprávnenosti získať podporu na investície
  • Vypracovanie komplexnej dokumentácie (žiadosť o investičnú pomoca súvisiace prílohy)
  • Poradenstvo počas rokovaní s Ministerstvom hospodárstva SR
  • Vypracovanie akceptácie ponuky investičnej pomoci
  • Asistencia pri uzatváraní zmlúv s konkrétnymi poskytovateľmi pomoci
  • Vypracovanie dokumentácie (správ) po schválení investičnej pomoci

Stiahnite si našu prezentáciu TU.

Investment Aid ( EN)

Spojte sa s nami

Milan Šustek

Milan Šustek

senior manažér | daňové poradenstvo

Milan Šustek je senior manažér na daňovom oddelení s viac ako 10-ročnou skúsenosťou v oblasti získavania podpory pre investičné projekty. Má rozsiahle skúsenosti v oblasti investičnej pomoci a fondov ... Viac