About Deloitte Legal

Услуги

За Deloitte Legal

С поглед към утрешния ден

Съвременните мултинационални организации имат нужда от правни консултанти, които могат да подпомагат както техните обичайни дейности, така и значими корпоративните дела, и които могат да предоставят добро професионално обслужване в различни юрисдикции.

Дружествата – членове на Делойт имат дългогодишен опит и утвърдена репутация в подпомагане на клиентите си относно разрешаване на сложни трансгранични въпроси. Нашите квалифицирани и опитни юристи работят съвместно с другите специалисти на Делойт- данъчни консултанти, специалисти в консултиране на управлението и финансови консултанти, с цел да могат да напътстват проектите Ви координирано в целия свят. Нашите дружества - членове могат да предоставят цялостни насоки при вземането и осъществяването на стратегически бизнес решения, както и да предложат помощ, която ще увеличи ефективността и ще намали разходите при някои рутинни правни дейности.

Ние предлагаме услуги в следните области: 

Посетете глобалната страница на Deloitte Legal, за да видите какви услуги предоставя Делойт в съответната държава. 

„Deloitte Legal“ означава правните практики на дружествата – членове на Делойт Туш Томацу Лимитид или асоциираните правни фирми, които предоставят правни услуги.