Cross-border transactions and personal relations

Služby

Přeshraniční transakce a kontakty

Deloitte Private

V poslední době se podnikání stává stále více mezinárodním. Často je to patrné také v odvětvích, pro něž nebyla úzká spolupráce se zahraničními obchodními partnery a profesními organizacemi zdaleka tak běžná. Zároveň si dnes stále větší počet privátních osob zřizuje druhé domovy, či tzv. family offices v zahraničí nebo se do ciziny stěhují na delší dobu.

Kromě klasických právních a daňových otázek, souvisejících s přeshraničními transakcemi, mají odborníci Deloitte Private zkušenosti také se zamezením dvojího zdanění, a to díky znalosti mezinárodních smluv, zkušenostem s vyřizováním administrativních záležitostí, jež jsou s přípravou přesunu do zahraničí nebo dočasným přesunem jako takovým spojené, anebo se získáváním nezbytných licencí v příslušných zemích.

Naši specialisté úspěšně vyvíjejí operativní a strategická řešení, která umožňují řízení a audit společností, jež se stávají celosvětově činnými. Úspěšní jsou také v eliminaci a řízení s podnikáním souvisejících právních a daňových rizik v zahraničí.

Kontakt

Miroslav Svoboda

Miroslav Svoboda

Country Leader Deloitte Česká republika | Czech BMC Leader

Miroslav je seniorním partnerem v daňovém a právním oddělení Deloitte Česká republika, od 1. června 2022 současně zastává roli Country leadera Deloitte Česká republika. Zaměřuje se na služby při fúzíc... více