Tax, Legal and financial protection of private wealth

Služby

Daňová, právní a finanční ochrana soukromého majetku

Deloitte Private

Navrhneme majetkové struktury, které splňují současné globální nároky a současně ochrání nashromážděný majetek proti vnějším vlivům i vnitrofiremním výzvám.

V případě významného firemního i soukromého majetku je důležité oddělit každodenní provoz firmy s jeho podnikatelskými riziky od privátních úspor. Naši odborníci navrhují právní struktury dle konkrétních potřeb každého klienta. Cílem je ochránit majetek před útoky zvenčí nebo zabránit jeho rozpadu v důsledku změn v rodinných vztazích.

Při respektování dnešních snah o zajištění naprosté transparentnosti navrhnou naši odborníci struktury, které budou plně v souladu s právním rámcem a veškerými informačními povinnostmi vyžadovanými příslušnými orgány, avšak současně budou splňovat maximální možnou míru diskrétnosti ve smyslu odhalení konkrétních aktiv jiným třetím stranám.

Za pomoci globální sítě Deloitte poskytují odborníci Deloitte Private podporu i při plánování a založení soukromých holdingových společností, soukromých investičních fondů, soukromých nadací nebo trustů a způsobu správy svěřenských fondů.

Kontakt

Miroslav Svoboda

Miroslav Svoboda

Country Leader Deloitte Česká republika | Czech BMC Leader

Miroslav je seniorním partnerem v daňovém a právním oddělení Deloitte Česká republika, od 1. června 2022 současně zastává roli Country leadera Deloitte Česká republika. Zaměřuje se na služby při fúzíc... více