Článek

Jak se žije v obcích v Česku?

Středočeské Říčany jsou podle průzkumu společnosti Obce v datech místem s nejvyšší kvalitou života v ČR

Nejlépe se žije v Říčanech ve středních Čechách, nejhůře v obcích strukturálně postižených regionů Moravskoslezského a Ústeckého kraje. Druhé pořadí v Indexu si udržela Praha, za kterou se na třetím místě opět umístil Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.

Vyplývá to z Indexu kvality života, který porovnává veřejně dostupná data v oblasti zdraví a životního prostředí, materiálních podmínek a vzdělání i vztahů mezi lidmi v celkem 206 českých obcích s rozšířenou působností. Již potřetí ho sestavila společnost Obce v datech, Deloitte je hlavním konzultačním partnerem projektu.

„Za dobu pěti let, kdy Deloitte v rámci společenské odpovědnosti projekt podporuje, již můžeme sledovat trendy. Je správné, že v kvalitě života stoupají obce, kde roste nabídka práce, přicházejí noví občané a zlepšuje se infrastruktura a dostupnost služeb. Registrujeme také určitý obrat u obcí se setrvale nízkou kvalitou života, a to v tom smyslu, že tento index používají jako argument pro podporu změny k lepšímu, například z hlediska financování státem, nikoli jako něco, co je namířeno proti nim. Ostatně správnost datového porovnání demonstrovaly i jiné projekty, které se snažily projekt Obce v Datech kopírovat,“ 

Pavel Šiška, vedoucí partner v oddělení poradenství Deloitte

V Indexu kvality života je zastoupeno 206 obcí s rozšířenou působností včetně Prahy. Výsledky se zpracovávají podle 29 ukazatelů, které jsou rozděleny do tří hlavních kategorií:

  1. Zdraví a životní prostředí – zahrnuje ukazatele jako dostupnost zdravotní péče, zdravotní stav obyvatelstva a životní prostředí
  2. Materiální zabezpečení a vzdělání – zahrnuje ukazatele jako zaměstnanost, ekonomická úroveň a vzdělání
  3. Vztahy a služby – zahrnuje ukazatele jako dostupnost služeb, doprava, bezpečnost a aktivita a pohyb občanů

Mezi 29 proměnných patří např. úroveň zdraví, prostředí a dostupnosti zdravotní péče, optimální materiální podmínky (práce, bydlení a vzdělání), dostatečnost služeb či vztahy mezi lidmi (například ve formě existence místních spolků). 

 

Podívejte se na kompletní výsledky.

Považujete tyto informace za užitečné?