Článek

Kvalita života v obcích

Průzkum společnosti Obce v datech o tom, jak se žije v Česku

Kde se v Česku žije nejlépe a kde je kvalita života naopak nejnižší? Index kvality života porovnává veřejně dostupná data v oblasti zdraví a životního prostředí, materiálních podmínek a vzdělání i vztahů mezi lidmi v celkem 206 českých obcích s rozšířenou působností. Společnost Deloitte je hlavním konzultačním partnerem projektu a získaná data ověřuje.

Z Indexu kvality života, jenž sestavil projekt Obce v datech, vyplývá, že nejlépe se žije v Říčanech, Praze a Černošicích, a to z důvodu dostupnosti služeb a zdravotních zařízení. Opakem jsou obce v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji.

Výsledná data mohu být podkladem při rozhodování o místě vlastního bydlení a starostům poskytují data pro jejich budoucí rozhodnutí a činnosti. Na jaké kategorie se projekt společnosti Obce v datech zaměřil a jak dopadla česká metropole?

  • Kvalita života byla porovnávána v celkem 206 obcích v České republice.
  • K porovnávání došlo na základě 29 indexů zařazených do 3 kategorií (Zdraví a životní prostředí, Materiální zabezpečení a vzdělání, Vztahy a služby), které mají vliv na spokojený a šťastný život lidí.
  • Klíčovou roli hrál poměr ceny a kvality života tak, aby byl dosažen optimální poměr.

Praha a obce, které se nacházejí v její těsné blízkosti, dosáhly nejlepších výsledků v kategorii Zdraví a životní prostředí. Je zde vysoká průměrná délka života obyvatel a výborná dostupnost zdravotnických zařízení. Podobná situace je v Brně a v obcích v nejbližším okolí. Nejnižší hodnocení naopak získaly obce v Moravskoslezském a Ústeckém kraji.

Lídrem kategorie Vztahy a služby je Praha a za ní obce v nejbližším okolí. Logicky je to dané dostupností služeb a tím, že se do Prahy a okolí stěhuje mnoho obyvatel ze zbytku Česka. Nejnižší hodnocení dosáhly obce z Karlovarského a Zlínského kraje – vylidňují se a je zde podprůměrná dostupnost služeb.

Na nejvyšších příčkách v kategorii Materiální zabezpečení a vzdělání se umístily obce z Jihočeského a z Královéhradeckého kraje (s výjimkou Broumova), a to z důvodu nízké nezaměstnanosti, nízkého podílu občanů s finančními problémy a vysokou nabídkou pracovních míst. Nejnižší hodnocení mají obce z Ústeckého a Moravskoslezského kraje, kde je však výhodou nízká cena bydlení, ale i Brno vzhledem k jednomu z nejdražších bydlení v Česku a nadprůměrné nezaměstnanosti.

Detailní výsledky Indexu kvality života najdete na stránkách obcevdatech.cz.

Metodika projektu
Metodika se opírá o princip, že vyšší kvalita života je tam, kde je zdravé prostředí, dostupná zdravotní péče, optimální materiální podmínky (práce, bydlení, vzdělání), dostatečné služby a zdravé vztahy mezi lidmi. Projekt porovnává dostupnost těchto prvků v jednotlivých obcích.

Byl pro Vás tento článek přínosný?