Future Healthcare

Govlab

Het landschap van de gezondheidszorg zal in de komende jaren volledig worden verstoord, waarbij de belangen van patiënten, overheid, zorgaanbieders en -verzekeraars onder druk komen te staan.