Future Healthcare

Innovatie in de gezondheidszorg

Het landschap van de gezondheidszorg zal in de komende jaren veranderen, waarbij de belangen van patiënten, overheid, zorgaanbieders en -verzekeraars onder druk komen te staan.