Czym różni się Industries CPQ od Salesforce CPQ?

Artykuł

Czym różni się Industries CPQ od Salesforce CPQ?

Digital Marketing Newsletter

Wrzesień 2021

Industries CPQ (dawniej Vlocity CPQ) to oparte na Salesforce narzędzie do wycen i tworzenia zamówień dedykowany dla branży telekomunikacyjnej, mediowej i energetycznej. System ten jest używany z powodzeniem przez takie firmy jak T-Mobile, Sky Italia czy British Gas. Pokrywa proces od pozyskania potencjalnego klienta do zamówienia m.in. rejestrowanie zapytania potencjalnego klienta, przechodzenie przez proces ofertowania, wyceny, zamówienia oraz zamówienia posprzedażowe oparte na posiadanych przez klienta zasobach.

Salesforce CPQ to uniwersalne, w pełni rozwinięte rozwiązanie CPQ, które z powodzeniem można używać i dostosowywać do każdej branży. Oba rozwiązania, początkowo były rozwijane przez zewnętrzne firmy i udostępniane na platformie AppExchange. Po dużych sukcesach Salesforce w 2016 (Salesforce CPQ) nabył firmę StillBrick, a w 2020 Vlocity (Industries CPQ).

Nie sposób porównywać oba rozwiązania używając tego samego szablonu, ponieważ oba mają zupełnie różne przypadki użycia.

Procesy

Proces wyceny i składania zamówień są w Industries CPQ bardzo mocno zintegrowane. Industries CPQ korzysta ze standardowych obiektów Salesforce, takich jak Szansa sprzedaży (Opportunity), Oferta (Quote), Zamówienie (Order) i Zasób (Asset). Dodatkowo Industries CPQ jest dostarczany z wstępnie zbudowanymi przepływami procesów do przeprowadzania kontroli kredytowej klienta i kontroli dostępności produktu w cyklu od wyceny do zamówienia, które można rozszerzać używając tzw. bibliotek procesów branżowych (Process Libraries) umożliwiając tym szybkie wdrożenie i przyspieszenie cyfrowej transformacji.

W Salesforce CPQ tworzona oferta może dotyczyć wielu branż i sama w sobie jest oddzielnym procesem. W przeciwieństwie do rozwiązania Industries, Salesforce CPQ ma własny niestandardowy obiekt Oferty (Quote). W Salesforce CPQ dla uzyskania podobnego przepływu procesu jak w opisanym wyżej Industries CPQ należałoby skorzystać z najlepszych praktyk dostarczonych przez wzorce i scenariusze integracji Salesforce.

Wycena może być używana osobno w obu rozwiązaniach, ale jest bardziej scalona i objęta wspólnym interfejsem użytkownika Vlocity Cart w Industries CPQ, zgodnie z przeznaczeniem dla branż.

Produkty i cenniki

Industries CPQ jest dostarczany z rozbudowanym systemem opartym na gotowych komponentach dla opłat, rabatów, korekt i kar. Natomiast Salesforce CPQ ma bardzo rozbudowane i ogólne możliwości wyceny ze standardowymi typami cen, takimi jak cena katalogowa, ceny blokowe, koszt + marża, ceny subskrypcji, dodatkowe rabaty, rabaty dla partnerów i dystrybutorów.

Industries CPQ bazuje na EPC (Enterprise Product Catalog) do modelowania produktów. EPC jest bardzo zorientowanym na branżę telekomunikacyjną narzędziem do modelowania produktów, które ostatecznie można rozszerzyć również na inne branże. EPC wykorzystuje oparty na telekomunikacji model PSR (Produkt, Usługa, Zasób). Produktem może być na przykład telefon komórkowy, usługą może być szerokopasmowy dostęp do internetu, zasobem może być dla przykładu sieć kablowa lub sprzęt obsługujący tę usługę. Do tego bardzo przydatną funkcjonalnością niespotykaną w Salesforce jest śledzenie daty rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży produktu, daty zakończenia wsparcia i daty wycofania wraz z przyszłymi datami produktów, które są odpowiednio obsługiwane w koszyku i procesie sprzedaży.

Dla porównania Salesforce CPQ oferuje generyczny model produktu, który może być z powodzeniem wykorzystywany w różnych branżach. Salesforce CPQ swoim katalogiem obejmuje takie typy produktów, jak pakiety z opcjami i ograniczeniami (Bundles), produkty wielowymiarowe (MDQ), produkty oparte na subskrypcji i zużyciu. Jako kolejną warstwę możemy nałożyć na katalog solidne reguły dotyczące konfiguracji produktów, takie jak alerty, filtry i akcje.
Oba rozwiązania mają reguły umożliwiające rozszerzanie konfiguracji produktów i cenników.

Sprzedaż wspomagana

Wsparcie dla tak zwanej sprzedaży wspomaganej (Guided Selling) możemy odnaleźć zarówno w Industries CPQ jak i Salesforce CPQ. Pierwsze rozwiązanie wykorzystuje swoją technologię Omniscript natomiast Salesforce CPQ swój rekord Procesu. Warto dodać, że w Industries CPQ wykorzystuje się technologię Omniscript, również, aby rozszerzyć Guided Selling z ofert na zamówienia, a w Salesforce CPQ musimy wykorzystać do tego dodatkowe narzędzia.

Mimo, że oba rozwiązania należą w tej chwili do tego samego dostawcy, czyli Salesforce to nie można ich porównywać jak jabłko do jabłka. Jak już wspomnieliśmy, największe korzyści z implementacji w przypadku Industries CPQ uzyskają firmy z branży telekomunikacyjnej, mediowej i energetycznej. Gotowe biblioteki, które można pobierać, wdrażać i elastycznie integrować z system, oznaczają, że organizacje mogą działać szybciej, bez konieczności rozpoczynania od zera faz planowania, projektowania i budowania. Firmy z innych branż znajdą natomiast w Salesforce CPQ funkcjonalności, które mogą dostosować do indywidualnych potrzeb, dzięki czemu będzie to platforma odpowiadająca na ich unikalne potrzeby.

Czy ta strona była pomocna?