Digital marketing: Wpływ e-commerce w sektorze B2B na stosowanie narzędzi CRM

Artykuł

Wpływ e-commerce w sektorze B2B na stosowanie narzędzi CRM

Digital Marketing Newsletter 7/2019

Segment B2B nie jest w żadnym razie monolitem. W rzeczywistości to niezwykle zróżnicowany obszar, w którym liczba „odcieni” jest niemal równie wysoka, jak liczba działających w nim firm. Jeśli jednak przyjrzymy się większości przypadków, to okaże się, że najbardziej skuteczne programy komercyjne w sektorze B2B są oparte o cyfrowy model samoobsługowy.

Z artykułu dowiesz się m.in.:

  • Dlaczego warto powiązać działalność komercyjną w sektorze B2B z systemem CRM.
  • Jak system CRM  sektorze B2B może dać lepszy wgląd w dane i zwiększyć skuteczność sprzedaży.
  • Dlaczego system CRM w tym sektorze to także zysk dla partnera.

Digital Marketing Newsletter

Zapisz się na kolejne wydania newslettera

Subskrybuj

Nie jest przypadkiem, że procesy cyfrowej samoobsługi posiadają wysoki potencjał ku temu, by doskonale wpisać się w stosowane w firmie systemy CRM. Odpowiednie rozwiązanie CRM może funkcjonować jako ważne narzędzie wykorzystywane do komunikacji z klientami. Ponieważ klienci są już obecni w sferze online, procesy cyfrowej samoobsługi umożliwiają im bezpośrednią wymianę informacji oraz interakcję z twoją marką za pośrednictwem CRM-u. Czerpiąc z takich systemów, działania komercyjne przekładają się bezpośrednio na wyższą wartość dodaną i mogą prowadzić do wdrożenia rozwiązań CRM w całej organizacji.

Działalność komercyjna stymuluje wdrażanie CRM 

Głównym celem systemu CRM jest pełnienie funkcji hubu pozwalającego na gromadzenie krytycznych informacji na temat relacji pomiędzy twoją marką a jej klientami. Jest on główną bazą danych interakcji z klientami - podstawą, na której bazują działania podejmowane przez personel odpowiedzialny za sprzedaż i obsługę klienta.

Ponieważ CRM jest głównym miejscem, w którym gromadzone są informacje o klientach, postrzeganie działalności komercyjnej w sektorze B2B jako przedłużenia CRM wydaje się być jak najbardziej logiczne. Wiele organizacji B2B posiada portale pozwalające ich klientom zarządzać informacjami w książkach adresowych, warunkami płatności oraz innymi aspektami ich relacji z daną firmą. Działalność handlowa w obszarze B2B oraz cyfrowe procesy samoobsługowe pozwalają jeszcze bardziej rozszerzyć te możliwości, umożliwiając klientom proaktywne uczestniczenie w całym procesie i przekazywanie danych do CRM w czasie rzeczywistym.

Niestety wiele platform komercyjnych nie jest podłączonych do systemu CRM. Brak takiego połączenia sprawia, że personel sprzedażowy zwykle nie docenia w pełni wartości generowanej przez działalność handlową. Jeśli jednak jest ona zbudowana w oparciu o CRM, klient może bez problemu wchodzić w interakcje z całą organizacją za pomocą cyfrowych procesów samoobsługowych, dając tym samym firmie dostęp do informacji, które są niezwykle ważne dla funkcji sprzedażowych i innych działów.

Dzięki temu personel sprzedażowy może za pomocą CRM-u uzyskać dostępne w czasie rzeczywistym informacje dotyczące zamówień klientów. Po złożeniu zamówienia, osoby odpowiedzialne za sprzedaż mają dostęp do aktualnych informacji o działalności komercyjnej klienta, a także do innych danych, na których bazują strategie sprzedażowe. Zachęca to zespoły sprzedażowe oraz innych interesariuszy do stosowania CRM na szerszą skalę.

Działalność komercyjna w sektorze B2B umożliwia organizacji przynoszenie różnych korzyści. W odniesieniu do CRM, warto zwrócić uwagę na co najmniej dwie z nich:

1. Lepszy wgląd w dane - działalność handlowa w branży B2B zapewnia organizacji dodatkowe dane oparte na informacjach przekazanych przez samych klientów - głównie dzięki samoobsługowym narzędziom cyfrowym oraz innym funkcjonalnościom związanym z działalnością komercyjną.

2. Skuteczność sprzedaży - umożliwiając klientom bezpośrednie uczestnictwo w cyklu sprzedaży, personel sprzedażowy nie tylko zyskuje dostęp do bardziej szczegółowych i przekazywanych szybciej informacji, zmniejsza także swoje obciążenia administracyjne. Tym samym zyskuje więcej czasu na oferowanie sprzedaży dodatkowej, krzyżowej oraz na pozyskiwanie nowych klientów.

Klienci także odnoszą korzyści z oparcia działalności handlowej w sektorze B2B na rozwiązaniach CRM. Ponieważ ich interakcja z systemem CRM odbywa się za pomocą cyfrowych narzędzi samoobsługowych, otrzymują oni informacje z systemu i komunikują się z nim. Dzięki temu CRM staje się nie tylko depozytem danych, lecz również hubem komunikacyjnym dla klienta.

Co równie ważne, działalność handlowa prowadzona w branży B2B motywuje również twoją firmę do tego, by korzystać z systemu CRM jako podstawowego zasobu będącego podstawą całego procesu interakcji. Zasobu, który zapewnia bardziej kompletne informacje o kliencie oraz daje zespołowi sprzedażowemu narzędzie niezbędne do tego, by ten skutecznie wykonywał swoją pracę. 

 

Liczy się tylko klient

Bez względu na branżę, powodzenie działalności handlowej w sektorze B2B zależy od tego, czy klient jest centralnym elementem całego procesu. W większości przypadków, jeśli główna uwaga zostaje skupiona na kliencie, to okazuje się, że pragnie on jednej, cyfrowej lokalizacji, za pomocą której może prowadzić interakcję z daną marką. 

Bez względu na relacje łączące klienta z twoim personelem sprzedażowym, poszukuje on cyfrowych zasobów, które zapewnią mu aktualne informacje, pozwolą na pełną samoobsługę, a także umożliwią prowadzenie innych działań, które wcześniej były wykonywane offline. Istota rzeczy polega na tym, że klienci nie są chętni, by korzystać z wielu systemów niezbędnych do składania zapytań ofertowych, regulowania faktur lub wykonywania innych zadań - chcą jednej, cyfrowej lokalizacji.

Jest to czynnik, który w największym stopniu przyczynia się do wdrożenia rozwiązań CRM w twojej organizacji. Domagając się jednego hubu do prowadzenia wszelkiego rodzaju interakcji, klienci przyczyniają się do stworzenia systemu umożliwiającego komunikację i wymianę informacji. Jeśli działalność handlowa opiera się na CRM, to system ten zaczyna przyciągać wewnętrznych interesariuszy - ponieważ to właśnie tam mogą oni znaleźć klientów.

Subskrybuj "Digital Marketing Newsletter"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?