Transformacja energetyczna

Artykuł

Transformacja energetyczna

Newsletter energetyczny Deloitte

Transformacja energetyczna (1/2023)

Energia zasila każdy dzień naszego życia, a sposób, w jaki ją tworzymy i wykorzystujemy, zmienia się niezwykle dynamicznie. Poznaj globalne trendy, aktualne wydarzenia oraz najnowsze publikacje dotyczące transformacji energetycznej.

Wodór paliwo przyszłości

Technologie wodorowe mogą przyspieszyć transformację tych sektorów, dla których zielona elektryfikacja stanowi duże wyzwanie. Dekarbonizacja światowej gospodarki, będąca jednym z celów Porozumienia Paryskiego, wymaga znalezienia czystych źródeł energii, umożliwiających jednocześnie zaspokojenie globalnych potrzeb energetycznych. Jedną z ważniejszych ról w tym procesie może odegrać wodór jak wynika z raportu “Wodór. Paliwo przyszłości”, przygotowanego przez Deloitte. Zgodnie z szacunkami Unii Europejskiej do 2030 roku rozwój sektora produkcji tego paliwa przyczyni się do powstania 10 tys. miejsc pracy na każdy zainwestowany miliard euro. Realizacja ambitnych celów dotyczących produkcji wodoru nie będzie jednak możliwa bez wsparcia organów państwowych oraz samorządów.

Pobierz raport

Webinar: Transformacja energetyczna – jak zaplanować i zrealizować strategię energetyczną w firmie?

Wyzwania związane z transformacją energetyczną w przedsiębiorstwie są aktualnie kluczowym elementem strategii biznesowej. Odbiorcy energii podejmują szereg działań, poprzez które ich rola w systemie energetycznym zaczyna się zmieniać. Stają się wytwórcami, dystrybutorami, agregatorami czy w końcu świadomymi uczestnikami rynku. Wiele przedsiębiorstw oraz podmiotów publicznych do tej pory nie zarządzało obszarem energetycznym lub robiło to w sposób reaktywny. Wymuszona zmiana podejścia, otwarcie na ryzyko i opracowywanie strategii jego mitygacji, budowanie nowych kompetencji w zespołach technicznych i zakupowych przedsiębiorstw to tylko część zagadnień w tym obszarze.

Obejrzyj nagranie z ostatniego energetycznego webinaru, podczas którego eksperci Deloitte zaprezentowali praktyczne aspekty dotyczące opracowania oraz wdrożenia strategii energetycznej niezbędnej do osiągniecia transformacji energetycznej.

Zobacz nagranie

Jakie są koszty wdrożenia energetyki jądrowej?

Trzeci artykuł z cyklu #AtomInAction poświęciliśmy kosztom budowy elektrowni jądrowych oraz kosztom produkowanej energii w tego typu źródłach. Cykl powstał w wyniku współpracy ekspertów energetycznych Deloitte oraz specjalisty z zakresu energetyki jądrowej Przemysława Żydaka - Członka Zarządu oraz Współwłaściciela Sotis Advisors.

Koszty budowy elektrowni jądrowych oraz koszty produkowanej przez nie energii to istotne parametry oceny i wyboru kierunków rozwoju sektora elektroenergetycznego. W tym zakresie należy uznać, że budowa wielkoskalowej elektrowni jądrowej o mocy kilku gigawatów jest przedsięwzięciem znacznie bardziej kosztownym niż budowa jakiejkolwiek innej elektrowni. Ma to miejsce zarówno w ujęciu całościowym, jak i w cenie przeliczonej na jednostkę mocy zainstalowanej. Jednocześnie energia elektryczna produkowana w elektrowni jądrowej należy do jednej z najtańszych dostępnych na rynku, a jej koszty porównywane są z kosztami energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (przy uwzględnieniu kosztów systemowych). Obok pozostałych korzyści wdrożenia energetyki jądrowej takich jak sterowalność produkcji czy brak emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza, także wysokość kosztów stanowi o jej dużym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Dowiedz się więcej

Polski Kongres Klimatyczny

Polska transformacja energetyczna potrzebuje rozwiązań długofalowych. Dziś jest klimat na zmiany w biznesie i nie tylko. Dokonujmy ich!

Z przyjemnością informujemy, że byliśmy Partnerem Merytorycznym Polskiego Kongresu Klimatycznego, który odbył się w dniach 16-17 marca w Warszawie. Na tym wyjątkowym wydarzeniu spotkaliśmy się z przedstawicielami wiodących firm i instytucji publicznych, aby wspólnie rozmawiać o drodze do neutralności klimatycznej oraz zielonej transformacji gospodarki Polski i Europy. Tomasz Gasiński oraz Piotr Hałoń z zespołu RiskAdvisory Deloitte otworzyli Kongres oraz przywitali przedstawicieli wiodących firm i instytucji publicznych, ekspertów klimatycznych i energetycznych.

Dyskusje, w których wzięli udział eksperci Deloitte:

  • Megatrendy transformacji klimatyczno-energetycznej 2023. Konkurencyjność i bezpieczeństwo energetyczne wynikające z transformacji. Kontekst gospodarczy i społeczny pakietu Fit for 55. Tomasz Gasiński
  • Lokalna gospodarka o obiegu zamkniętym – najlepsze praktyki. Joanna Leoniewska-Gogola
  • Nowa energetyka, oze, atom, wodór czyli przyszłość energetyki w Polsce. Paweł Łączkowski
  • Zielony transport publiczny. Budowa infrastruktury dla elektromobilności i OZE w transporcie. Bartosz Swatko
  • Udział sektora prywatnego w transformacji energetycznej, w tym transformacja energetyczna przemysłu i inwestycje budowlane z wykorzystaniem innowacji. Piotr Hałoń

Obejrzyj podsumowanie z Polskiego Kongresu Klimatycznego

Transformacja energetyczna

Newsletter energetyczny Deloitte

 

SUBSKRYBUJ NEWSLETTER

 

 

Czy ta strona była pomocna?