Pracodawcy i pracownicy a koronawirus

Artykuł

Pracodawcy i pracownicy a koronawirus SARS-CoV-2

Odpowiedzialność za drugiego człowieka, jego otoczenie i miejsce pracy w obliczu zagrożenia COVID-19

Polska | Konsulting | 17 marca 2020

Środki polityki publicznej wprowadzone w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się COVID-19 powodują znaczące zakłócenia operacyjne dla wielu organizacji. Odporność biznesowa firmy wydaje się zależeć m.in. od jej technologii i systemów, które wspierają chociażby pracę zdalną, ale przede wszystkim od prowadzonej komunikacji i dbałości o ludzi, którzy dla niej pracują oraz jej otoczenia. Zapewnienie zdrowia, dobrego samopoczucia i wydajności, ale przede wszystkim bezpieczeństwa pracowników jest najwyższym priorytetem.

Dlatego liderzy działów odpowiedzialnych za talenty powinni przyjąć rolę lidera kryzysowego. Aby odpowiedzieć na stojące przed nami wyzwanie, liderzy HR muszą opracować i realizować swoje strategie, zapewniające bezpieczeństwo i produktywność ludzi oraz budujące tym samym odporną biznesowo firmę.

Zachowanie ciągłości operacji biznesowych, wpieranie kluczowych obszarów działalności, na które wprowdzone ograniczenia dla rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 mogą mieć wpływ, z pewnością przyniosą długofalowe skutki i zmienią wyobrażenie o przyszłości pracy.

Najnowsze wydania newslettera Employee Experience

Otrzymuj powiadomienia na e-mail o nowych wydaniach biuletynu

Zarejestruj się

Czego nie może pracodawca, co wolno pracownikowi. Koronawirus SARS-CoV-2 a prawo pracy.

Praca zdalna | Opieka nad dzieckiem | BHP

W związku z szybkim rozprzestrzenianiem się wirusa SARS CoV-2 i rosnącym zagrożeniem zakażenia, coraz powszechniejsze stają się środki ochrony przed nim. Niedawno na temat niektórych praktyk wypowiedziała się Państwowa Inspekcja Pracy, a 2 marca Sejm przyjął rządowy projekt specjalnej ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Dowiedz się więcej

Podział ról: w obliczu epidemii należy zachować spokój

Jak kontynuować lub wznowić pracę w obliczy zagrożenia COVID-19? Jak rozplanować podział obowiązków w zgodzie z zasadami bezpieczeństwa i zapobiegania zakażeniu i dołożyć starań, by jak najszybciej przywrócić normalny, zdrowy rytm działania swojej firmie?

Dowiedz się więcej

Zobacz także:

Koronawirus SARS-CoV-2 a przedszkole i szkoła. Problemy rodziców i placówek oświatowych

Opieka nad dzieckiem – czym się różni rodzic na etacie od tego z własnym biznesem? Czy możemy liczyć na zwrot czesnego od placówek prywatnych? Czy zawieszone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w placówkach oświatowych oraz w żłobkach i klubach dziecięcych na terenie całego kraju wpłyną na organizację roku szkolnego, czy wakacje zaczną się w czerwcu czy dopiero w lipcu?

Dowiedz się więcej

Zarządzanie kryzysowe – praktyczne podejście

Eskalujące zagrożenie jakim jest COVID-19 skłania firmy do rozważenia własnych środków gotowości na wypadek pandemii. Ważne jest, aby organizacje były proaktywne i przygotowane, a jednocześnie pozostały pragmatyczne, ponieważ sytuacja ciągle ewoluuje.

Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej o COVID-19 na naszej globalnej stronie Combating COVID-19 with resilence oraz lokalnej Odporność biznesu w dobie COVID-19.

Zainspiruj się:

WEBCAST: Koronawirus SARS-CoV-2- największe wyzwania i problemy przedsiębiorców w związku z epidemią

Trudność w ocenie wpływu koronawirusa SARS-CoV-2 na gospodarkę polega m.in. na tym, że jednocześnie dotyka on strony popytowej oraz podażowej. Ryzyko dotyczy wielu branż, a także wielu sektorów gospodarki. Skala zmian na rynku finansowym sugeruje, że koronawirus SARS-CoV-2 będzie oddziaływał na gospodarki poprzez wiele mechanizmów, a siła tego oddziaływania jest wciąż nieznana. Wspólnie z Polsko-Szwajcarską Izbą Gospodarczą zapraszamy na nieodpłatny webcast.

Seminarium on-line: 23 marca 2020, godz.: 11:00 – 12:30

Zapisz się na webcast
 

RAPORT: Globalne trendy na rynku opieki zdrowotnej w 2020

Rosnąca i starzejąca się populacja, rozpowszechnianie się chorób zakaźnych, przewlekłych, inwestycje infrastrukturalne, postęp technologiczny, ewoluujące modele opieki zdrowotnej, wyższe koszty pracy oraz ekspansja systemów opieki zdrowotnej na rozwijających się rynkach to przykładowe systemy, które muszą działać z myślą o przyszłości, w której ważnym punktem będzie skupianie się na wczesnym wykrywaniu i zapobieganiu chorobom.

Pobierz raport
 

Działania Deloitte Polska minimalizujące ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2

Podejmujemy liczne działania, żeby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim naszym pracownikom i naszemu otoczeniu. W pełni stosujemy się do wytycznych opublikowanych przez WHO oraz do przepisów i wytycznych krajowych związanych z zagrożeniem COVID-19. Działania realizowane w Deloitte konsultujemy z niezależnymi ekspertami medycznymi, którzy pozytywnie ocenili kroki, jakie podjęliśmy do tej pory.

Wprowadzając te działania, chcemy zadbać o bezpieczeństwo nasze, naszych pracowników i ich rodzin oraz klientów. Jeżeli macie Państwo sugestie dotyczące dodatkowych kroków, które moglibyśmy podjąć, prosimy o informację.

Dowiedz się więcej

Nowy newsletter: Odporność biznesu w dobie COVID-19

Sytuacja związana z wystąpieniem i rozwojem zagrożenia epidemiologicznego powoduje, że planowanie ciągłości biznesu i zarządzanie kryzysowe staje się koniecznością dla większości przedsiębiorców. W tym newsletterze regularnie będziemy przesyłać najnowsze materiały Deloitte dotyczące odpowiedzi na zagrożenia związane z COVID-19.

Zobacz pierwszy numer newslettera: Odporność biznesu w dobie COVID-19

Czy ta strona była pomocna?