Wrzesień 2021- Planowanie pracy będzie priorytetem kadry zarządzającej

Artykuł

Wrzesień 2021- Planowanie pracy będzie priorytetem kadry zarządzającej

Jakie zmiany pomogą sprostać wyzwaniom w postpandemicznej rzeczywistości?

HR@Transformation | 09/2021

Pandemia wystawiła relacje między pracownikami i pracodawcami na ciężką, niespotykaną dotąd próbę. Myśląc o przyszłości, osiąganie sukcesów przez firmy w czasach niepewności będzie wymagało posiadania przemyślanej strategii zatrudnienia, a planowanie pracy stanie się priorytetem dla kadry zarządzającej.

Przejście z trybu „przeżyć” na tryb „prosperować” wymaga akceptacji faktu, że zakłócenia nie są jedynie epizodyczne, ale na stałe wpiszą się w naszą rzeczywistość, oraz chęci wykorzystania tychże zakłóceń jako katalizatora stymulującego rozwój. Ten aspekt może okazać się szczególnie ważny w kontekście stosunków między pracodawcą a pracownikami. Jak się okazało firmy, które dbają o swoją przyszłość trzykrotnie częściej niż pozostałe organizacje podkreślały mocne strony czynnika ludzkiego i tym samym wykorzystały umiejętności adaptacyjne i mobilność swoich pracowników, aby pokonać przeciwności.

Zdecydowana większość ankietowanych menedżerów przewiduje, że ich pracownicy uzyskają w przyszłości większą niezależność. Zupełnie inaczej patrzą w przyszłość pracownicy. Ponad połowa uważa, że ich relacje z pracodawcami pozostaną takie same lub ulegną wzmocnieniu i zacieśnieniu. Jest to moment zwrotny, w którym każdy zatrudniony na nowo analizuje swoją sytuację zawodową, weryfikując dla kogo chce pracować i jakiej postawy oczekuje od przełożonych w najistotniejszych dla siebie kwestiach organizacyjnych i społecznych. Wyzwaniem staje się połączenie i zrównoważenie nowych potrzeb pracowników z celami firmy.

Najnowsze wydania newslettera HR@Transformation

Otrzymuj powiadomienia na e-mail o nowych wydaniach biuletynu

Zarejestruj się

RAPORT: Zakłócenie relacji: pracownik-pracodawca

W raporcie zostały przedstawione cztery scenariusze, wskazując obszary ryzyka, jakie mogą pojawić się w sytuacji, gdy firmy ulegną presji. Każdy z nich jest opatrzony instynktowną odpowiedzią, czyli ścieżką, którą wybrałaby większość organizacji w obliczu dynamiki i warunków w przyszłości. Jednak nie należy zapominać, że instynktowna reakcja odbiega od przemyślanej strategii.

PRZECZYTAJ RAPORT

KOMENTARZE: Zarządzanie zasobami ludzkimi to najpilniejszy priorytet kadry kierowniczej

Dla wielu firm hybrydowy model pracy jest dużym wyzwaniem, bo musi pogodzić ze sobą różne potrzeby i oczekiwania. Z jednej strony ten model powinien umożliwić swobodną pracę zdalną, z drugiej zapewnić możliwość spotkania w kluczowych zawodowych momentach. W przyszłości konieczne będzie zdefiniowanie sposobu pracy i relacji, łączących swobodę pracy z domu z produktywnością zawodową. Wszystko to przy jednoczesnym wspieraniu celowości, poczucia sensu pracy, którą wykonujemy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

WEBINAR: Przyszłość pracy leży w zespołach

Bezpłatne seminarium on-line: 30 września 2021 r., godz. 14:00-15:00

Podczas webinaru poruszymy między innymi następujące kwestie:

  • Praca w postpandemicznej rzeczywistości;
  • Pięć trendów, które można zaobserwować w 2021 roku;
  • Możliwe zmiany, jakie mogą zajść w świecie pracy i stosunkach na linii pracownik-pracodawca, oparte na dopływie talentów i wpływie działań rządu.

Przejście z trybu „przeżyć” na tryb „prosperować” zależy od tego, czy organizacja ukierunkuje swoje działania na kapitał ludzki. Nowe podejście do pojawiających się pytań, wyzwań i problemów oraz podejmowanie decyzji stanie się łatwiejsze, gdy firmy skupią się na zespołach.

ZAREJESTRUJ SIĘ

PODCAST: Beata Janczur o tym, dlaczego mówiąc o przyszłości pracy mówimy o przyszłości ludzi

John Guziak rozmawia z Beatą Janczur, Wiceprezes Zarządu w Credit Agricole Bank Polska, o tym, w jaki sposób funkcja HR ma wpływ na pracę całej organizacji, z jakimi wyzwaniami mierzą się obecnie menedżerowie oraz zarządy, a także o wizji przyszłości pracy i o tym, dlaczego to pracownik -człowiek jest niezbędny, by firma mogła osiągnąć sukces.

ODSŁUCHAJ ROZMOWĘ

Czy ta strona była pomocna?