COVID-19: kapitał ludzki odporny na kryzys

Praktyczne strategie zatrudnienia i analizy rynku pracy oraz gospodarki, które koncentrują się na aspekcie pracodawcy i pracownika w dobie zagrożenia koronawirusem.