Wychodzenie z kryzysu – nowe strategie zatrudnienia

Artykuł

Wychodzenie z kryzysu – nowe strategie zatrudnienia

Jak przejść z fazy reagowania i podnoszenia się z kryzysu, do stawienia czoła nowym wyzwaniom kadrowym.

Polska | Konsulting | maj 2020

W wielu firmach dyrektorzy odpowiedzialni za kapitał ludzki odgrywają kluczową rolę w działaniach antykryzysowych, dbając o zaangażowanie, efektywność i odporność pracowników. W najnowszych publikacjach na temat strategii zatrudnienia na czas wychodzenia z kryzysu wywołanego wirusem COVID-19 omawiamy najważniejsze działania, które liderzy HR powinni traktować priorytetowo na drodze obudowy postkryzysowej.

Dział odpowiedzialny za talenty może grać pierwsze skrzypce podejmując odważne decyzje w obliczu niepewności, w proponowaniu kroków, jakie firma może podjąć, aby harmonijnie połączyć działania antykryzysowe z tworzeniem podstaw do rozwoju po usunięciu następstw kryzysu.

Kiedy pracownicy będą myśleć o kryzysie spowodowanym przez COVID-19 i jego następstwach, powinni dostrzec, że w swoich działaniach antykryzysowych dział HR myślał perspektywicznie, starając się zachować równowagę między krótkoterminowymi potrzebami pracowniczymi i biznesowymi, a możliwością wprowadzania zmian ukierunkowanych na przyszłość.

Najnowsze wydania newslettera Employee Experience

Otrzymuj powiadomienia na e-mail o nowych wydaniach biuletynu

Zarejestruj się

Strategie zatrudnienia na czas wychodzenia z kryzysu wywołanego wirusem COVID-19

W większości firm priorytetem stały się działania antykryzysowe z naciskiem na bezpieczeństwo, zdrowie, usługi podstawowe oraz przejście na pracę i naukę w trybie zdalnym. Dziś firmy zaczynają wychodzić z fazy reagowania, a liderzy, planując jak podnieść się z kryzysu, zwracają baczniejszą uwagę na nowy rodzaj wyzwań kadrowych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ 

Powrót do miejsca pracy: jak uruchomić firmę po pandemii

Aby z fazy reagowania i odzyskiwania możliwości przejść do działania na pełną skalę, kadra zarządzająca musi zapewnić pracownikom szybki, sprawny i bezpieczny powrót na stanowiska pracy. Ogromna liczba niewiadomych sprawia jednak, że cała ta operacja bardziej przypomina testy prowadzone w laboratorium fizyki kwantowej niż proces logistyczny.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Zobacz także:

Bezpieczna transformacja z pracy zdalnej do biura

Pracodawcy, którzy w związku ze stopniowym łagodzeniem restrykcji związanych ze stanem epidemii rozważają obecnie powrót z pracy zdalnej, powinni zwrócić uwagę na opublikowane niedawno zalecenia Głównego Inspektora Pracy. Mają one formę praktycznych rekomendacji przeznaczonych dla pracodawców z różnych sektorów, szczególne znaczenie będą one miały jednak dla tych firm, gdzie większość lub wszyscy pracownicy świadczyli dotychczas pracę w formie zdalnej (home office).

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Office reopening – czyli bezpieczny powrót do pracy po pandemii

Powolne zmniejszanie restrykcji związanych z kwarantanną i przechodzenie do „nowej normalności”, skłania wielu pracodawców do rozpoczęcia procesu powrotu do biur. Przeprowadzenie tego procesu może jednak nastręczać trudności w obszarze organizacyjnym, prawnym oraz z punktu widzenia zachowania bezpieczeństwa. W jaki sposób dokonać transformacji organizacji z pracy zdalnej do biura?

ZOBACZ NAGRANIE WEBCASTU

WEBCAST: 10 pytań, na które kadra zarządzająca musi być gotowa odpowiedzieć w „nowej normalności”

Eskalujące zagrożenie jakim jest COVID-19 skłania firmy do rozważenia własnych środków gotowości na wypadek pandemii. Ważne jest, aby organizacje były proaktywne i przygotowane, a jednocześnie pozostały pragmatyczne, ponieważ sytuacja ciągle ewoluuje.

Seminarium on-line: 4 czerwca 2020, godz. 09:30-11:30

ZAREJESTRUJ SIĘ NA WEBCAST

Dowiedz się więcej o COVID-19 na naszej globalnej stronie Combating COVID-19 with resilence oraz lokalnej Odporność biznesu w dobie COVID-19.

Czy ta strona była pomocna?