Usługi

Kapitał ludzki

Stworzone dla biznesu, zależne od ludzi.

Globalizacja, cyfryzacja, regulacje i innowacje to wyzwania, z którymi muszą się zmierzyć organizacje. Ich wyniki biznesowe zależą od pracowników. Zespół ds. zarządzania kapitałem ludzkim Deloitte wykorzystuje badania, narzędzia analityczne i wiedzę branżową, by wspierać właściwe projektowanie i wdrażanie programów z zakresu transformacji funkcji HR, rozwoju talentów i przywództwa, struktur organizacyjnych, wynagradzania i zarządzania zmianą. Podnosimy efektywność biznesu, wzmacniając potencjał pracowników. 

Przesuń stronę do:

Nasze usługi

Transformacja organizacji i zarządzanie talentami

Usługi Deloitte z zakresu transformacji organizacji i zarządzania talentami oferują biznesowe i analityczne rozwiązania, które zmieniają organizacje i pomagają osiągnąć trwałe efekty.

Transformacja funkcji HR

Usługi transformacji funkcji HR Deloitte kreują wartość dla biznesu przy wykorzystaniu strategii, chmury, narzędzi angażujących pracowników oraz zaawansowanych systemów planowania zatrudnienia i analityki.

Aktuariat i systemy motywacyjne

Zaawansowane usługi aktuarialne i analityczne Deloitte pomagają firmom lepiej poznać klientów, zmniejszyć koszty operacyjne i poprawić wyniki. 

Trendy HR 2016 : Organizacja nowego typu

„Nowa organizacja” opiera się na zespołach o szerokich kompetencjach oraz zmodyfikowanym modelu zarządzania. W Polsce, w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na utalentowanych pracowników, najważniejszym trendem jest rozwój przywództwa i wykształcenie nowego pokolenia liderów.