Human Capital

Usługi

Human Capital

Biznes wyznacza cel, a ludzie kierunek

Nowa koncepcja pracy czyni z niej coś więcej, niż proces. Z nami można uwolnić potencjał zespołów i zbudować zwinną organizację jutra: odporną na ryzyko i angażującą ludzi, produktywną, wpływową i dostarczającą unikalną wartość.

Wyzwania, z którymi muszą mierzyć się firmy, obejmują innowacje, digitalizację, maksymalizację wydajności i tworzenie nowej wartości, czemu towarzyszyć ma redukcja ryzyka i przynoszenie korzyści społecznych, do tego realizowane w wyjątkowo szybkim tempie. W centrum tego wszystkiego znajduje się praca. Jeżeli uznamy ją za efekt, a nie tylko serię procesów, stanie się podstawowym nośnikiem wydajności, innowacji, sensu i wartości.

Nasi specjaliści ds. zasobów ludzkich pomagają w realizacji inicjatyw, zwiększających wydajność, wartość i wpływ na poziomie firmy, pracowników i działu HR. Wykorzystują przy tym metodologie badawcze, analitykę, rozwiązania technologiczne i pogłębione analizy branżowe, co ułatwia:

  • budowanie organizacji, która może dostosowywać się do zmian i reagować na wzrost wymogów dotyczących przejrzystości w kontekście przedsiębiorstwa społecznego;
  • budowanie kadry, zaangażowanej w zwiększanie wydajności i wartości - zarówno obecnie, jak i w przyszłości;
  • projektowanie wszystkich aspektów pracy w sposób, dający pracownikom poczucie, że wykonywane przez nich czynności mają sens.

Nasze usługi

Transformacja kadrowa
W świecie ciągłych, dynamicznych, przełomowych zmian sprawy kadrowe należy traktować jak problemy biznesowe, zarządzane wprawdzie na poziomie działu HR, ale rozwiązywane przez zarząd. W tym celu należy fundamentalnie zmienić sposób myślenia, podział zadań, możliwości oraz dostarczyć odpowiednich narzędzi cyfrowych, zapewniających modyfikację koncepcji na poziomie systemu.

Transformacja organizacyjna
Działalność gospodarcza podlega przełomowym zmianom. Nowe modele biznesowe, ultranowoczesne technologie, zwinne rozwiązania w miejscu pracy oraz uwarunkowania regulacyjne bezustannie zmieniają sposoby działania przedsiębiorstwa. Transformacja, oparta o zasady doświadczenia ludzkiego, może spowodować istotne zmiany na poziomie behawioralnym, kulturalnym i organizacyjnym.

Przekształcenie kadr
Praca, pracownicy i miejsca pracy zmieniają się w szybkim tempie pod wpływem przełomowych czynników technologicznych i społecznych. Warunkiem sukcesu jest wypracowanie strategii, zmieniającej wszystkie aspekty zarządzania kadrami, od rekrutacji, przez koordynację działania, angażowanie, wynagradzanie, aż do zarządzania kadrami przyszłości.

Kapitału ludzki jako usługa
W dzisiejszym świecie jedynym stałym czynnikiem jest zmiana. Aby nie zostać w tyle, firma musi mieć dostęp do pogłębionych analiz kapitału ludzkiego, ekspertów i innowacyjnych rozwiązań technologicznych, których zadaniem jest nie tylko zwiększanie wydajności i zaangażowania, ale zapewnienie trwałości tych zjawisk, warunkującej rozwój firmy.

Kontakt

John Guziak

John Guziak

Partner, Human Capital

Lider zespołu ds. Kapitału Ludzkiego w Polsce. Ma blisko trzydziestoletnie doświadczenie w prowadzeniu firm doradczych w obszarze zarządzania oraz sprzedaży w Europie Środkowej i Południowej. W swojej... Więcej