Raport Women at Work 2022

Artykuł

Raport Women at Work 2022

Połowa kobiet doświadcza mikroagresji w pracy, ale mniej niż co czwarta zgłasza takie sytuacje pracodawcy

Maj 2022

Jak dużo pracowniczek myśli o odejściu? Czy praca hybrydowa pomogła kobietom w osiągnięciu work-life balance?

Z raportu „Women @ Work 2022: A Global Outlook” wynika, że powszechne zmęczenie zawodowe i brak elastycznych godzin pracy nie sprzyja kobietom. Badanie objęło pięć tysięcy kobiet z 10 krajów (Australia, Brazylia, Kanada, Chiny, Niemcy, Indie, Japonia, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, RPA). 53 proc. z nich odczuwa wyższy poziom stresu niż w ubiegłym roku, a niemal połowa czuje się wypalona zawodowo. Kobiety, częściej niż rok temu, myślą o zmianie miejsca pracy. Ponad połowa respondentek chciałaby to zrobić w ciągu najbliższych dwóch lat.

Chociaż większość respondentek doświadczyła wykluczenia, kobiety reprezentujące mniejszości etniczne, środowiska LGBT+ oraz te na niższych stanowiskach kierowniczych są najbardziej narażone na tego rodzaju zachowania. Wiele z nich uważa, że obecnie perspektywy rozwoju ich kariery są gorsze niż 12 miesięcy temu.

Przedstawicielki mniejszości etnicznych częściej odczuwają wypalenie zawodowe niż kobiety należące do głównej grupy etnicznej w kraju. Również dużo rzadziej zgłaszają przypadki wykluczenia w nieformalnych kontaktach (15 proc. vs 10 proc.) i protekcjonalnego traktowania (9 proc. vs 2 proc.).

Zatrudnienie w przedsiębiorstwie będącym liderem w obszarze równości płci niesie korzyści dla samych kobiet, jednak można również zaobserwować wyraźne korzyści dla pracodawców. Żadna z kobiet zatrudnionych w przedsiębiorstwie będącym liderem w obszarze równości płci nie szuka obecnie nowej pracy, a jedynie dziewięć procent planuje zmianę miejsca zatrudnienia w najbliższym roku/dwóch latach. Ponadto, 90 proc. ocenia swój poziom motywacji jako wysoki lub bardzo wysoki.

Raport Women at Work 2022

Raport Women at Work 2022

Połowa kobiet doświadcza mikroagresji w pracy, ale mniej niż co czwarta zgłasza takie sytuacje pracodawcy

Z raportu dowiesz się:

  • Czy kobiety są usatysfakcjonowane ze swojej pracy?
  • Jak dużo pracowniczek myśli o odejściu?
  • Co jest powodem zwolnienia się z pracy?
  • Jak często pracowniczki padają ofiarami nękania?
  • Czy kobiety LGBT+ i z mniejszości etnicznych dobrze czują się w swoim miejscu pracy?

Pobierz raport
Czy ta strona była pomocna?