Zrównoważony rozwój a marka pracodawcy

Artykuł

Zrównoważony rozwój a marka pracodawcy

Komentarz dr Marty Karwackiej

Idea zrównoważonego rozwoju stała się w ostatnich latach istotnym wyzwaniem dla wielu podmiotów działających na rynku, zwiększył się także sposób jej oddziaływania na wizerunek pracodawcy.

Firma postrzegana jest zarówno poprzez swoje produkty, usługi, sposób interakcji z klientem, a także opowiadane o niej historie, które mają bezpośredni wpływ na wizerunek jako pracodawcy.

Przedsiębiorstwa wdrażające strategie ESG (ang. environmental, social, governance), czyli uwzględniające kwestie środowiskowe, społeczne i w zakresie ładu korporacyjnego, mają szansę być postrzegane jako te, które szerzej – niż tylko w kontekście maksymalizacji zysku - rozumieją swoją rolę w dzisiejszym świecie, co już dzisiaj i w najbliższej przyszłości może mieć duże znaczenie zarówno dla pracodawców jak i pracowników.

Przypomnijmy, że ambicją Porozumienia Paryskiego z 2015 roku jest dążenie do transformowania modeli biznesowych i konsumpcyjnych w taki sposób, aby wzrost temperatury Ziemi w 2100 r. nie przekroczył 1,5 stopnia Celsjusza, w porównaniu do czasu sprzed Rewolucji Przemysłowej. Oznacza to, że w 2050 roku powinniśmy osiągnąć neutralność klimatyczną (ang. net zero). Niestety, aktualnie podążamy ścieżką, która prowadzi do podwojenia tej wartości (o 3-4 st. °C). Niemal codziennie docierają do nas alarmujące informacje związane z kryzysem klimatycznym, które realnie wpływają na zmianę postaw konsumentów i przekładają się na ich decyzje zakupowe, a także kształtują inne niż jeszcze kilka lat temu potrzeby i oczekiwania pracowników. Lęk ekologiczny i oczekiwania związane z szeroko rozumianą ochroną planety rosną i należy się spodziewać, że ta tendencja w najbliższym czasie się nie zmieni. Również pracownicy zaczynają sygnalizować, że sposób podejścia do ochrony środowiska ma dla nich coraz większe znaczenie.

Z najnowszego badania Climate Sentiment Index realizowanego przez Deloitte wiemy, że już dzisiaj aż 75 proc. badanych zdeklarowało rozważenie zmiany pracy, jeżeli firma, w której pracują nie wprowadzi zrównoważonych praktyk biznesowych (suma odpowiedzi „raczej zgadzam się”, „zdecydowanie się zgadzam”). Co więcej, 78 proc. respondentów zgodziłoby się na niższą pensję, jeśli mogliby pracować w firmie przyjaznej środowisku (49 proc. „zdecydowanie się zgadzam”, 29 proc. „raczej się zgadzam”). To wyraźny sygnał dla firm, by inwestowały w polityki środowiskowe i rezygnowały z działań, polegających na nieuzasadnionym kreowaniu wizerunku ekologicznego czy wprowadzaniu w błąd konsumentów przez informację, że produkt czy usługa jest ekologiczna (ang. greenwashing).

Pamiętajmy jednak, że zrównoważony rozwój to także odpowiedzialność wobec pracowników. Warto zastanowić się czy wartości, które komunikuje dana firma, znajdują swoje odzwierciedlenie w jej kulturze organizacyjnej. Mówiąc wprost – należy monitorować, jak czują się nasi pracownicy w miejscu pracy:

  • czy firma zapewnia im poczucie bezpieczeństwa,
  • są godnie traktowani,
  • czy nie grozi im wypalenie zawodowe lub wykluczenie

Nie lekceważmy tych „miękkich” obszarów, tym bardziej, że najważniejszymi wartościami wskazanymi przez młode pokolenie są zdrowie, szczęśliwa rodzina i przyjaciele (dane pochodzą z raportu Deloitte „Pierwsze kroki na rynku pracy 2021”). W dbaniu o komfort pracowników nie chodzi więc tylko o ergonomiczne meble, pakiet medyczny i sportowy, ale także o ich ogólny dobrostan psychiczny. Kultura organizacyjna budowana na wartościach nie może być tylko hasłem. Bardzo ważna jest zatem praca nad spójnością wartości z rzeczywiście obowiązującymi politykami i normami społecznymi, które przenikają wszystkie działy organizacji.

Obserwacja rynku pokazuje, że indywidualni konsumenci mają duży wpływ na przyspieszenie zmian w firmach w kierunku zrównoważonego rozwoju. Warto zadbać o to, aby pracownicy byli przekonani, że komunikaty związane ze zrównoważonym rozwojem firmy mają odzwierciedlenie w ich codziennych obowiązkach służbowych. Istotna jest także dbałość o przepływ informacji między kierownictwem firmy a załogą oraz ich zaangażowanie w kreowanie lub realizowanie projektów wpisujących się w zrównoważony rozwój. To właśnie pracownicy mogą być najlepszymi ambasadorami organizacji i z dumą komunikować odpowiedzialne praktyki, a tym samym budować markę pracodawcy, potwierdzając spójność oficjalnych komunikatów firmy z subiektywną opinią zatrudnionych w niej osób.

Warto pamiętać
Niewątpliwie, na rynku pracy wyłania się nowy i bardzo ważny czynnik w pozyskiwaniu i utrzymaniu pracowników, jakim jest trend w kierunku zrównoważonego rozwoju i dbałości o rozwój uwzględniający kwestie środowiskowe, społeczne i w zakresie ładu korporacyjnego. W jaki sposób ten nurt może wspierać markę pracodawcy?

> Komunikuj pracownikom realizowane projekty społeczne i środowiskowe w taki sposób, by mieli świadomość, że firma naprawdę stara się funkcjonować w sposób odpowiedzialny

> Jeśli jest to możliwe, angażuj pracowników z różnych działów do projektowania i realizowania projektów z obszaru ESG

> Pamiętaj, że komunikowanie na rynku odpowiedzialności firmy wymaga spójnych z tymi wartościami „zachowań firmy” w innych obszarach - zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz

> Zaangażuj swoich pracowników w komunikację strategii zrównoważonego rozwoju i działań z tym związanych, zachęć do angażowania się w udoskonalanie procesów i polityk wpisujących się w obszary ESG

> Zainicjuj projekty dla tych pracowników, którzy chcą i mogliby być ambasadorami zrównoważonego rozwoju Twojej firmy, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz niej.

Tekst oryginalnie ukazał się we wrześniu 2021 r. w raporcie "Idealny Employer Branding" przygotowanym przez HRlink i Goldenline. Publikacja jest dostępna nieodpłatnie na stronie HRlink

Czy ta strona była pomocna?