ESG

Wpływ czynników ESG na wyniki i wartość przedsiębiorstwa

Pojęcie społecznej odpowiedzialności biznesu to też czynniki związane z ochroną środowiska, społeczne i związane z ładem korporacyjnym (ang. Environmental, Social and Governance, ESG). Uwzględnienie ich w działaniach firmy wymaga łączenia perspektyw różnorodnych interesariuszy.