Directors’ Alert 2020: Ład korporacyjny w obliczu transformacji cyfrowej

Predykcje

Directors’ Alert 2020: Ład korporacyjny w obliczu transformacji cyfrowej

Biuletyn Rad Nadzorczych 2/2020

Czy rady nadzorcze dotrzymają tempa cyfrowym zmianom?

Droga do digitalizacji wiąże się z ryzykiem w wielu obszarach. Cyfrowa transformacja wpływa m.in. na strategię, kwestie etyczne i kulturowe, reputację, sprawozdawczość, zarządzanie talentami. Firmy mogą czerpać z niej korzyści pod warunkiem, że są na nią przygotowane. W przeciwnym razie ryzykują znacznie więcej niż pozostanie w tyle.

W jedenastej już edycji Directors’ Alert, dotyczącej roku 2020, zachęcamy, członków rad nadzorczych do rozważenia nowych sposobów wykorzystywania technologii cyfrowych i kognitywnych i do zweryfikowania, czy związane z nimi ryzyko zostało poddane odpowiedniej ocenie, czy próbowano je zredukować i czy wykorzystano wszystkie dostępne środki w tym zakresie.

Directors' Alert 2020: Reimagining governance and oversight amid digital disruption

Przewidywanie skutków transformacji cyfrowej należy do zadań rady nadzorczej. Directors’ Alert 2020 przedstawia stanowiska trzech niezależnych członków rady nadzorczych oraz liderów biznesowych Deloitte na temat zmiany podejścia do zarządzania ryzykiem w kontekście inteligentnej automatyzacji; poddania na nowo ocenie kultury organizacyjnej, reputacji marki, a także prowadzonej działalności w erze transformacji cyfrowej, jak i redefiniowania sprawozdawczości finansowej i audytów.

→ Czytaj więcej

WEBCAST: Obowiązkowa polityka wynagrodzeń dla członków zarządu i rady nadzorczej w spółkach publicznych – aspekty prawne i podatkowe

Jedną ze znaczących zmian wynikających z ostatniej nowelizacji Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, jest wprowadzenie obowiązku uchwalania polityki wynagrodzeń dla członków zarządu i rady nadzorczej przez walne zgromadzenie nie rzadziej niż co cztery lata. Zapytaj ekspertów Deloitte jakie obowiązki nakładają na spółki publiczne nowe przepisy i dlaczego warto dokonać przeglądu polityk wynagradzania również pod kątem podatkowym.

→ Zapisz się na webcast

Subskrybuj "Biuletyn Rad Nadzorczych"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?