Fit for 55 in Action

Artykuł

Fit for 55 in Action

Branże energochłonne, transport i budownictwo w obliczu wyzwań pakietu "Fit for 55"

Eksperci Deloitte we współpracy z think tankiem Instytut Reform przygotowali cykl publikacji na temat pakietu “Fit for 55”. Unia Europejska ogłosiła pakiet nowych przepisów klimatycznych, które przygotują strategiczne branże na stopniowe redukowanie emisji w Unii Europejskiej do 2030 roku.

Deloitte experts, in cooperation with the Reform Institute think tank, have prepared a series of publications on the "Fit for 55" package. The European Union announced a package of new climate regulations that will prepare strategic industries to gradually reduce emissions in the European Union by 2030.

Wszystkich, którzy nie mają czasu śledzić zmian europejskich regulacji zapraszamy do lektury naszego cyklu, który zawiera zbiór na bieżąco aktualizowanych i kluczowych informacji dotyczących unijnego pakietu Fit for 55 w wersji polskiej i angielskiej.

Nasze opracowanie kierujemy do tych, dla których regulacje zawarte w pakiecie stanowią duże wyzwanie, w szczególności do branż energochłonnych, transportu, budownictwa. Skupiliśmy się na działaniach, które z jednej strony pozwolą zoptymalizować koszty i zredukować ryzyka wprowadzania nowych regulacji, a z drugiej strony, które przedsiębiorstwa powinny podjąć, aby dostosować się do nadchodzących zmian.

All those who do not have time to follow the changes in European regulations are invited to read our series, which contains a collection of continuously updated and key information on the EU's Fit for 55 package, in Polish and English versions.

We address our study to those for whom the package's regulations pose a major challenge, in particular the energy-intensive industries, transport, and buildings sectors. We have focused on actions that, on the one hand, will optimize costs and reduce the risks of introducing new regulations, and, on the other hand, which companies should take to adapt to the coming changes.


Webinary

 

Webinar: CBAM: Mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2

Na czym ma polegać CBAM? Jakie dodatkowe obowiązki i koszty nałoży na polskich i unijnych przedsiębiorców? Jak zarządzać związanym z nim ryzykiem?

Bezpłatne seminarium on-line: 8 marca 2023 r., godz. 10:00-11:00

ZAREJESTRUJ SIĘ

Publikacje

 

Fit for 55 in Action

Branże energochłonne, transport i budownictwo w obliczu wyzwań pakietu "Fit for 55"

Market update #1 “Fit for 55 in Action”

Przeczytaj więcej

 

Fit for 55 in Action

Branże energochłonne, transport i budownictwo w obliczu wyzwań pakietu "Fit for 55"

Market update #2“ Fit for 55 in Action”

Przeczytaj więcej

Czy ta strona była pomocna?