Ryzyko operacyjne

Firmy muszą stawić czoła ryzykom związanym z działaniami pracowników i kontrahentów, wykorzystaniem technologii, danych, procesów i mechanizmów kontrolnych. Właściwe podejście spełnia potrzeby biznesowe i optymalizuje strategiczną elastyczność. Sprawdź, czy wiesz, jak zarządzać ryzykiem operacyjnym?