Optymalizacja kosztów i generowanie dodatkowych źródeł dochodu jednym z powodów wyboru technologii cloud

Artykuł

Optymalizacja kosztów i generowanie dodatkowych źródeł dochodu jednym z powodów wyboru technologii cloud

Newsletter: CFO Insights

Liderzy rynkowi zgodnie twierdzą, że chmura publiczna jest rozwiązaniem, które stało się standardem, a wdrożenie tej technologii w przedsiębiorstwie zmienia sposób jego funkcjonowania w wielu obszarach. Jak wynika z raportu firmy doradczej Deloitte i ICAN Institute „Chmura publiczna w Polsce” przygotowanym przy wsparciu merytorycznym Google Cloud, migrację do chmury w polskich firmach najczęściej inicjują dyrektorzy IT. Z kolei najbardziej sceptyczni są prezesi (31 proc.) i dyrektorzy finansowi (15 proc.). Badanie pokazuje również, że to właśnie CFO mogą być jednymi z największych beneficjentów wdrożenia tej technologii. Ponad połowa badanych zadeklarowała, że korzystanie z chmury może przynieść oszczędności na poziomie 5-15 proc., a to dopiero początek spodziewanych korzyści.

Wdrożenie chmury to złożony proces, który wpływa nie tylko na aspekty technologiczne i biznesowe, lecz w mocnym stopniu dotyka także obszarów finansowych, podatkowych czy też prawnych. Oszczędności, optymalizacje kosztowe i podatkowe, generowanie nowych źródeł przychodu – te wszystkie tematy pojawiają się razem, jako cele implementacji chmury w przedsiębiorstwach. Serdecznie zapraszamy do udziału w dedykowanym webinarze: Agenda CFO #4 - CFO vs Chmura – przekrojowy pakiet wskazówek na ścieżce nowych technologii, który odbędzie się 16 kwietnia 2021 r.

Zarejestruj się!

Strategie CFO

Program CFO stanowi strategiczną inicjatywę ekspertów Deloitte, której celem jest wsparcie dyrektorów finansowych w rozwiązywaniu rosnących problemów i wyzwań.

Dowiedz się więcej

Czytaj pełne wydanie

W tym wydaniu Newslettera CFO Insights :

Do 2023 roku trzy piąte dużych polskich firm przeniesie do chmury systemy finansowo-księgowe

W najbliższych trzech latach aż 59 proc. dużych firm zamierza przenieść do chmury systemy finansowo-księgowe. Oznacza to, że dyrektorzy finansowi staną się bezpośrednimi beneficjentami takiej migracji. Wraz z wdrożeniem nowego systemu w chmurze usprawnieniu i automatyzacji mogą ulec procesy podatkowe w organizacji, co w efekcie pozwoli znacząco usprawnić działanie pionu finansowo-księgowego oraz ograniczyć ryzyko wystąpienia błędów w obszarze rozliczeń podatkowych.

<< Poznaj treść informacji prasowej >>

Banki mają do odegrania kluczową rolę w zrównoważonym zarządzaniu finansami

Jednym ze światowych trendów, który uległ intensyfikacji w wyniku pandemii Covid-19 jest wzrost zainteresowania konsumentów społeczną odpowiedzialnością biznesu. Jak wskazują eksperci firmy doradczej Deloitte w raporcie „2021 Banking and Capital Markets Outlook. Strengthening Resilience, Accelerating Transformation”, banki mogą odegrać kluczową rolę na drodze do osiągnięcia zrównoważonego zarządzania finansami. W tym celu będą jednak musiały współpracować z innymi instytucjami, aby skutecznie przeprowadzić transformację rynku w tym kierunku.

<< Czytaj artykuł i pobierz raport >>

O 17 p.p. wzrósł odsetek dyrektorów ds. ryzyka, którzy w najbliższych dwóch latach spodziewają się wzmożonych działań w obszarze zarządzania ryzykiem kredytowym

Wśród trendów, które w ciągu najbliższych dwóch lat będą miały największy wpływ na funkcjonowanie instytucji finansowych, specjaliści zajmujący się zarządzaniem ryzykiem najczęściej wymieniają kwestie związane z obecną sytuacją gospodarczą i społeczną. 48 proc. z nich wskazuje na światowy kryzys finansowy, a 42 proc. na pandemię – wynika z 12. edycji badania „Global risk management survey. A moving target: Refocusing risk and resiliency amidst continued uncertainty” .

<< Czytaj artykuł i pobierz raport >>

Biuletyn MSSF

W Biuletynie MSSF omawiamy materiał szkoleniowy pt. Going concern – a focus on disclosure (Kontynuacja działalności - ujawnienia), opublikowany przez Fundację MSSF w styczniu 2021 roku. Biuletyn poświęcony jest również szczegółowym zmianom standardów MSSF, opublikowanym przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) w maju 2020 roku.

<< Pobierz Biuletyn >>

Twoja opinia jest dla nas ważna:

Badanie: European CFO Survey Spring 2021

Wspólnie z ACCA Polska (The Association of Chartered Certified Accountants) serdecznie zapraszamy do udziału w wiosennej edycji badania Deloitte – European CFO Survey Spring 2021.

<< Wypełnij ankietę >>


Badanie: Global Planning, Budgeting & Forecasting Survey

Prawidłowo przemyślane budżetowanie pozwala na bieżące kontrolowanie wyników i płynności finansowej i minimalizację ryzyk z nimi związanych. Chcielibyśmy usłyszeć, w jak sposób Państwo planujecie, budżetujecie i prognozujecie?

<< Weź udział w badaniu >>

Nie możesz przegapić naszych webinarów:

CFO vs Chmura – przekrojowy pakiet wskazówek na ścieżce nowych technologii
Bezpłatne seminarium on-line 16 kwietnia 2021 r. godz. 10:00

<< Kliknij i zapisz się >>

Kontrole podatkowe – aktualna praktyka organów podatkowych. Jak ograniczyć ryzyko związane z kontrolą?
Bezpłatne seminarium on-line: 20 kwietnia 2021 r., godz. 10:00

<< Zarejestruj się >>

Global Business Services (GBS) Webinar: Shared Services Centers of tomorrow
Bezpłatne seminarium on-line: 22 kwietnia 2021 r., godz. 10:00

<< Zapisz się >>

Subskrybuj "CFO Insights"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?