Termin na rozliczenie CIT wydłużony do 30 czerwca 2023 r.

Artykuł

Termin na rozliczenie CIT wydłużony do 30 czerwca 2023 r.

Planowane przez MF przedłużenie terminu na rozliczenia CIT za 2022 r. stało się faktem.

Alert podatkowy 03/2023 | 22 marca 2023 r.

W dniu 21 marca br. opublikowane zostało Rozporządzenie z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Kogo będzie dotyczyło przedłużenie terminów i w jakim zakresie:

a) Podatników podatku CIT, opodatkowanych na zasadach ogólnych
Zgodnie z ww. Rozporządzeniem dla podatników podatku CIT:

  • których rok podatkowy równy jest kalendarzowemu,
  • których rok podatkowy nie równał się kalendarzowemu, ale zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 28 lutego 2023 r.

termin złożenia zeznania CIT-8 oraz wpłaty należnego podatku za 2022 r. został efektywnie przesunięty do 30 czerwca 2023 r.

b) Podatnicy podatku CIT, opodatkowani Estońskim CIT
Wydłużenie terminu dotyczy również podatników, którzy wybrali opodatkowanie dochodów ryczałtem (tzw. estońskim CIT).
Dla tych podatników zmianie na 30 czerwca br. ulegnie:

  • termin złożenia deklaracji o wysokości dochodu osiągniętego za poprzedni rok podatkowy – powyższe dotyczy zarówno podatników, których rok podatkowy jest równy kalendarzowemu lub zakończył się w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 28 lutego 2023 r.
  • termin złożenia zeznania oraz zapłaty podatku należnego od przekształcenia (jeśli pierwszy rok opodatkowania estońskim CIT rozpoczął się w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 1 marca 2023 r.).

c) Podatników podatku CIT posiadających oddziały (zakłady)
Podatnicy podatku CIT zyskają również więcej czasu realizację obowiązku informacyjnego CIT-ST. Ten termin został wyznaczony jako 30 czerwca 2023 r.

Czy ta strona była pomocna?