Analiza rynkowości cen transferowych w czasie spowolnienia gospodarczego wywołanego przez COVID-19

Analizy

Analiza rynkowości cen transferowych w czasie spowolnienia gospodarczego wywołanego przez COVID-19

Jak dostosować benchmarking do nowej sytuacji?

Alert podatkowy (9/2020) | 22 maja 2020 r.

Środki bezpieczeństwa podjęte przez większość państw świata, zmierzające do ograniczenia rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 stały się przyczyną nagłego zahamowania światowej gospodarki. W wielu branżach działalność gospodarcza została niemal całkowicie zatrzymana, inne branże zostały w sposób istotny spowolnione. Cała światowa gospodarka odczuwa skutki działań zmierzających do ochrony społeczeństw przed COVID-19. Powrót do normalnej działalności oraz odbudowanie potencjału wzrostowego będzie procesem długotrwałym i trudnym.

Można spodziewać się, że w wyniku spowolnienia gospodarczego wiele grup kapitałowych odnotuje w 2020 r. pogorszenie wyników finansowych. Będzie to oznaczać „rozregulowanie się” stosowanych polityk cen transferowych, a tym samym zwiększone ryzyko podatkowe w obszarze cen transferowych. W związku z tym podatnicy funkcjonujący w ramach grup kapitałowych powinni jak najszybciej zbudować argumentację wyjaśniającą ich sytuację gospodarczą w świetle nowej sytuacji, tak aby to ryzyko ograniczyć.

Niezależnie od sytuacji gospodarczej, najczęściej stosowanym narzędziem analizy, weryfikacji i argumentacji stosowanych cen transferowych jest analiza porównawcza, której celem jest sprawdzenie czy warunki w transakcjach pomiędzy powiązanymi podmiotami są zgodne z warunkami rynkowymi. Przygotowanie analizy porównawczej w sytuacji kryzysu będzie skomplikowane. Dokonywanie prostych, kolejnych aktualizacji posiadanych analiz może być już niewystarczające.

Webcast: Analiza ekonomiczna cen transferowych – podejście na czas kryzysu

Bezpłatne seminarium online
27 maja 2020 r., godz. 10:00-11:00

Zarejestruj się

Niedostępność danych porównawczych

Głównym wyzwaniem, z jakim trzeba będzie się zmierzyć, jest niedostępność danych porównawczych. Obecnie najbardziej aktualnymi danymi, które można wykorzystać w analizach porównawczych dla większości typów transakcji są dane finansowe za 2018 r., który był rokiem światowej prosperity. Dane za 2020 r. będą powszechnie dostępne prawdopodobnie dopiero na przełomie trzeciego i czwartego kwartału 2021 r. Zatem przygotowanie analizy z wykorzystaniem danych bezpośrednio odzwierciedlających czas kryzysu możliwe będzie dopiero za około półtora roku. Takie opóźnienie nie jest oczywiście niczym nadzwyczajnym i występowało również w latach, gdy gospodarka nie była w kryzysie. Jednakże opóźnienie w dostępności danych nie powoduje istotnych problemów kiedy gospodarka jest stabilna i rośnie.

 

Podejście do kryteriów porównywalności

Innym wyzwaniem w tworzeniu analiz porównawczych w czasach kryzysu będzie konieczność zrewidowania podejścia do kryteriów porównywalności stosowanych w czasach gospodarki wzrostowej. Wiele kryteriów porównywalności, które dotychczas były przyjmowane jako powszechnie obowiązująca praktyka w sposób niemal automatyczny, nie bierze pod uwagę istotnych zmian w otoczeniu gospodarczym. Sytuacja ta jest spowodowana znacznie większym zróżnicowaniem kondycji poszczególnych branż (pomimo tego, że wiele branż jest negatywnie dotknięta pandemią COVID-19, są też takie, które będą rosnąć), a także rozwarstwieniem się sytuacji w ramach tej samej branży. Uważamy, że w wielu przypadkach rynki, branże, czy podmioty, które dotychczas można było racjonalnie uznać za porównywalne teraz trzeba będzie traktować odrębnie i wykluczać z prób obserwacji porównywalnych.

W świetle powyższego, aby przygotować analizę porównawczą, która będzie odzwierciedlała sytuację kryzysową i tym samym mogła bronić podatnika w kontroli cen transferowych, które będą prowadzone dla okresu objętego kryzysem, konieczne jest:

  • zrewidowanie stosowanych dotychczas kryteriów porównywalności i dobór kryteriów prowadzących do zidentyfikowania danych porównawczych odzwierciedlających sytuację danego podatnika,
  • dokonanie korekt danych z czasów wzrostu gospodarczego, które będą estymować zachowanie gospodarki w kryzysie.

Dowiedz się więcej o COVID-19 na naszej globalnej stronie Combating COVID-19 with resilence oraz lokalnej Odporność biznesu w dobie COVID-19

Subskrybuj "Alerty podatkowe"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?