E-commerce (DAC7, CESOP) - kolejne kroki Rządu w zakresie implementacji przepisów unijnych uszczelniających VAT

Artykuł

E-commerce (DAC7, CESOP) - kolejne kroki Rządu w zakresie implementacji przepisów unijnych uszczelniających VAT

Ministerstwo Finansów opublikowało właśnie projekt ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw, która zawiera przepisy implementujące tzw. Dyrektywę DAC7 (dyrektywa Rady (UE) 2021/514) dotyczącą obowiązków nakładanych na platformy internetowe. Zgodnie z informacjami opublikowanymi na stronach Ministerstwa Finansów, Rada Ministrów przyjęła także projekt ustawy mającej na celu implementację dyrektywy Rady (UE) 2020/284 wprowadzającej dodatkowy obowiązek sprawozdawczy dla dostawców usług płatniczych (zmiany związane z tzw. CESOP).

Alert podatkowy 01/2023 | 09 lutego 2023 r.

Jak wskazywaliśmy w naszych wcześniejszych alertach, Polska była zobowiązana do implementacji dyrektywy DAC7 do końca 2022 r. Powyższe jednak nie nastąpiło. Jak wyjaśniło Ministerstwo Finansów, opublikowany właśnie projekt ustawy uwzględnia wybrane uwagi otrzymane podczas prekonsultacji i spotkań z przedstawicielami rynku oraz w ramach uzgodnień wewnątrz Ministerstwa. Obecnie projekt przepisów został skierowany do dalszych uzgodnień zewnętrznych (opiniowania) i konsultacji publicznych. Ministerstwo przewidziało 21-dniowy termin na składanie ewentualnych uwag, który liczony będzie od daty udostępnienia projektu (8 lutego 2023 r.).

Rozwiązania dotyczące dodatkowego obowiązku sprawozdawczego dla dostawców usług płatniczych, związane z tzw. CESOP, powinny zostać implementowane przez państwa członkowskie Unii Europejskiej (w tym Polskę) do końca 2023 r. i zacząć obowiązywać najpóźniej od 2024 r. Wraz z przyjęciem projektu ustawy przez Rząd, dalszy proces legislacyjny prowadzony będzie w Sejmie.

W razie pytań prosimy o kontakt ze specjalistami VAT.

Podatki w handlu i e-commerce

Nowe regulacje, interpretacje, praktyka organów podatkowych

Analizujemy najważniejsze dla branży handlowej zmiany w otoczeniu podatkowym takie jakie: pakiet VAT w e-commerce, podatek od sprzedaży detalicznej, podatek cukrowy, tzw. opłata małpkowa, nowa matryca stawek VAT oraz WIS, obowiązek stosowania kas fiskalnych on-line czy system TAX FREE.

Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?