Podatki w handlu i e-commerce

Nowe regulacje, interpretacje, praktyka organów podatkowych

Analizujemy najważniejsze dla branży handlowej zmiany w otoczeniu podatkowym takie jakie: pakiet VAT w e-commerce, podatek od sprzedaży detalicznej, podatek cukrowy, tzw. opłata małpkowa, nowa matryca stawek VAT oraz WIS, obowiązek stosowania kas fiskalnych on-line czy system TAX FREE.