JPK VAT na żądanie

Artykuł

Jak wygenerować plik JPK „na żądanie”?

Każdy podatnik będzie zobowiązany, aby na wezwanie organów, w ciągu 3 dni przygotować plik JPK na żądanie

JPK „na żądanie”

Każdy podatnik VAT jest zobowiązany do przesyłania co miesiąc ewidencji zakupu i sprzedaży VAT w formie pliku JPK (JPK_VAT). Dodatkowo, organy mogą żądać w trakcie postępowania podatkowego, czynności sprawdzających, kontroli podatkowej i kontroli celno-skarbowej przekazania części lub całości ksiąg podatkowych w formie następujących plików JPK:

  1. Księgi rachunkowe,
  2. Wyciągi bankowe,
  3. Magazyn,
  4. Faktury VAT,
  5. Podatkowa księga przychodów i rozchodów,
  6. Ewidencja przychodów.

Sprawdź na stronie Ministerstwa Finansów jakie dane są potrzebne do poszczególnych struktur JPK.

 

Ile będę miał czasu na przygotowanie pliku JPK?

Czas na przekazanie tych danych jest często bardzo krótki. Mogą to być nawet tylko 3 dni, co w przypadku przekazania wezwania w piątek oznacza, że w poniedziałek powinniśmy przedstawić organom gotowy plik JPK. Z tego względu, warto już wcześniej sprawdzić, czy jesteśmy w stanie dostarczyć organom podatkowym poprawny plik.

Co mogę zrobić przed kontrolą?

Przede wszystkim, warto sprawdzić czy jesteśmy w stanie wygenerować plik JPK zgodny ze strukturą opublikowaną przez Ministerstwo Finansów. Tak naprawdę, ważniejszy jest krok drugi – sprawdzenie jakie dane zawarte są w naszym pliku. Czy dane są zaprezentowane prawidłowo? Czy są ze sobą spójne?

Już teraz zweryfikuj swoje pliki korzystając z testów elektronicznych

Brak JPK „na żądanie” – i co wtedy?

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom firm, których systemy nie są gotowe na generowanie plików JPK „na żądanie”, Deloitte opracował rozwiązanie umożliwiające przekształcenie danych zawartych w systemach księgowych firmy w pliki JPK generowane „na żądanie” organów podatkowych, zapewniając ich przesyłanie do odpowiednich organów podatkowym (bez kupowania i wdrażania specjalnego oprogramowania informatycznego przez Spółkę, uzyskiwania licencji oraz zapewnienie zasobów informatycznych firmy do przeprowadzenia tego procesu zarówno zasobów technicznych, jak i osobowych).

> Zobacz jak możemy pomóc Ci w przygotowaniu plików JPK na żądanie

Kasy online – początki e-raportowania sprzedaży fiskalnej

Dobiegł końca długi proces legislacyjny. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach. Właśnie rozpoczyna się stopniowa rewolucja w raportowaniu sprzedaży fiskalnej – czas na kasy online.

> Dowiedz się więcej

Koniec konsultacji społecznych dotyczących JPK_VAT już 15 stycznia 2019 r.

Pod koniec grudnia Ministerstwo Finansów opublikowało wymogi techniczne dot. nowej schemy JPK_VAT zamiennie nazywanej deklaracją JPK_VDEK (więcej na temat projektu nowelizacji w alercie: Likwidacja deklaracji VAT i Centralny Rejestr Faktur). Tylko do 15 stycznia można zgłaszać uwagi dotyczące tej struktury. 

> Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?