JPK VDEK sprawdz poprawnosc

Artykuł

JPK - czy na pewno plik xml jest prawidłowo uzupełniony?

Główne korzyści płynące z analizy JPK dla firmy

Jednolity Plik Kontrolny w formie pliku xml jest mało czytelny i dosyć kłopotliwy pod kątem weryfikacji poprawności i analizy danych na potrzeby podatkowe, finansowe i zarządcze. Z drugiej strony, jest to ogromny zasób danych i informacji o firmie, który odpowiednio wykorzystany może przynieść firmie wiele korzyści.

Nowa jakość kontroli podatkowych

Organy podatkowe coraz sprawniej i skuteczniej weryfikują dane uzyskiwane od firm w formie JPK. Masowa weryfikacja ogromnych ilości danych pochodzących z plików JPK_VAT i plików JPK „na żądanie” pozwala nieporównywalnie szybciej i skuteczniej identyfikować błędy podatników. Na tej podstawie kontrolujący dużo łatwiej identyfikują zaległości podatkowe.

Przegląd elektroniczny i jego ogromna wartość dla firmy

Wzmożony nacisk organów podatkowych na walkę z nadużyciami w VAT oraz coraz wyższe sankcje za błędy sprawiają, że zapewnienie prawidłowości rozliczeń VAT jest coraz istotniejsze.

Naszym klientom proponujemy wsparcie w kompleksowej analizie danych zawartych w plikach JPK, przy użyciu specjalistycznych narzędzi analitycznych oraz udział naszych ekspertów w ich wstępnej interpretacji.

Główne korzyści płynące z analizy JPK dla firmy to:

  • Ograniczenie ryzyka kontroli lub czynności sprawdzających;
  • Ograniczenia ryzyka odpowiedzialności członków zarządu - poprzez ograniczenie błędów w składanych deklaracjach;
  • Usprawnienia procesów zarządzania ryzykiem podatkowym – poprzez wykorzystanie narzędzi analitycznych i monitorowaniu struktury transakcji raportowanych w pliku JPK_VAT;
  • Zabezpieczenia pozycji Spółki przed weryfikacją przez organy w trakcie kontroli – symulacja działań analitycznych ma charakter prewencyjny i pozwalający z wyprzedzeniem reagować;
  • Identyfikacji potencjalnych oszczędności podatkowych – poprzez identyfikację ewentualnych nieprawidłowości w rozliczaniu poszczególnych transakcji.

Więcej informacji na temat sposobu prowadzenia przeglądów elektronicznych znajdziesz w tym pliku PDF

Zmiany w VAT: Likwidacja tradycyjnych deklaracji VAT oraz Centralny Rejestr Faktur od 1 stycznia 2020 r.

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowelizacji ustawy o VAT oraz Ordynacji podatkowej zakładający m.in. likwidację obowiązku składania niektórych deklaracji VAT oraz powstanie Centralnego Rejestru Faktur. Proponowany termin wejścia przepisów w życie to 1 stycznia 2020 r.

> Dowiedz się więcej o zmianach w deklaracjach VAT

Masowe kontrole Jednolitych Plików Kontrolnych

Jakie narzędzia analityczne do analizy JPK wykorzystują organy podatkowe?

Zgodnie z raportem Najwyższej Izby Kontroli Pliki JPK przesłane przez przedsiębiorców w okresie od stycznia do września 2018 roku dostarczyły ministerstwu informacji o ponad 4 miliardach faktur. Po dokonaniu ich automatycznej analizy, ministerstwo wytypowało 194 tysiące faktur, które wzbudziły podejrzenia i będą wymagać dalszego wyjaśnienia. Podejrzane faktury wystawione zostały przez 73 tysiące podmiotów, a ich łączna wartość opiewa na kwotę 378 mln zł. Jednocześnie, Organy Krajowej Administracji Skarbowej od początku wprowadzenia obowiązku raportowania Jednolitych Plików Kontrolnych przenalizowały już 10 mld faktur przedsiębiorców prowadzących swoją działalność w Polsce.

> Dowiedz się więcej o Masowych kontrolach plików JPK

JPK_VDEK – kod grupy towarowej

Odpowiedzi na pytania z webcastu „Koniec deklaracji JPK_VAT”

Jednym z nowych elementów w projekcie JPK_VDEK jest pole KodGrupyTowarowej, które znajduje się w sekcji SprzedazWiersz.

> Dowiedz się więcej o JPK_VDEK kod grupy towarowej

Raport: Automatyzacja w podatkach

Jak sprostać wyzwaniom elektronicznego raportowania podatkowego, w tym JPK?

Przedstawiamy raport, w którym znajduje się zarys procesu ewolucji cyfryzacji wymiany informacji pomiędzy podatnikiem a organami skarbowymi w ostatnim dziesięcioleciu, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z JPK.

> Dowiedz się więcej o raporcie Automatyzacja w podatkach

Czy ta strona była pomocna?