Nowe zasady poboru podatku u źródła odroczone do 30 czerwca 2020 r.

Artykuł

Nowe zasady poboru podatku u źródła odroczone do 30 czerwca 2020 r.

8 stycznia 2020 r.

30 grudnia 2019 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z rozporządzeniem, czasowe wyłączenie stosowania art. 26 ust 2e ustawy o CIT zostaje przedłużone do 30 czerwca 2020 r. (w zakresie, w jakim pierwotne rozporządzenie nie przewidywało wyłączenia bezterminowego).

Analogiczne zmiany zostały przewidziane w opublikowanym rozporządzeniu dotyczącym podatku PIT.

Analiza istotnych zmian w przepisach CIT, MDR, WHT

29 czerwca 2020 r.

Dowiedz się więcej

Application of the new rules postponed till 30 June 2020 WHT

Download english version in PDF

Czy ta strona była pomocna?