SPI 2016

Artykuł

Raport: Social Progress Index 2016

Czerwiec 2016 r.

Oglądasz stronę archiwalną. Poniżej znajdziesz najnowsze materiały:

Informacja prasowa: Polska w grupie państw o wysokim stopniu rozwoju społecznego
(Warszawa, 26 czerwca 2017 r.)

Strona badania: Raport: Social Progress Index 2017
(czerwiec 2017)

„Szacowanie rozwoju społeczeństw wyłącznie na podstawie wzrostu PKB nie przedstawia całej prawdy” - zachęcamy do lektury artykułu autorstwa Rafała Rudzkiego nt. Social Progress Index, opublikowanego przez serwis Emerging Europe (po angielsku).

Najważniejsze wnioski z Raportu SPI 2016:

 • W tym roku krajem o najwyższym poziomie rozwoju społecznego jest Finlandia, która jest również najwyżej sklasyfikowanym krajem UE. 
 • W zestawieniu uwzględniono 133 państwa, które obejmują swym zasięgiem 94 proc. światowej populacji.
 • Polska zajęła 30 miejscu, zdobywając w tym roku 79,76 punktów, podczas gdy rok wcześniej było to 77,98. 
 • Kanada jest najlepszym krajem spośród krajów G7 
 • Brazylia wypadła najlepiej spośród krajów BRICS, zajmując 46. miejsce. 
 • Różnice punktowe pomiędzy 1 a 12 miejscem są niewielkie i plasują się pomiędzy 90,09 a 87,94 punktów. 
 • W tym roku wyliczono średnią dla całego świata, która wyniosła 62,88 punktów, a to oznacza wynik pomiędzy poziomem, który osiągnęły Mongolia i Kirgistan. Najgorsze wyniki osiągnięto w kategorii prawa osobiste (39,15) oraz równość i tolerancja (40,59).
 • Raport zwraca uwagę na trudną sytuację młodzieży. Prawie połowa młodych ludzi żyje w krajach o niskim poziomie postępu społecznego. Są narażeni na brak dostępu do podstawowej opieki medycznej, czystej wody, jak również borykają się z brakiem tolerancji czy wolności osobistej. Grupa ludności w najstarszym wieku osiąga wynik wynoszący średnio 67,63 punktów. Kraj, który miałby tyle punktów, zająłby 59 miejsce w rankingu SPI. Z kolei młodzież uzyskuje jedynie 60,15 punktów, co opowiada dopiero 93 pozycji w zestawieniu.

Raport Social Progress Index 2016 jest dostępny na stronie Social Progress Imperative.

O Indeksie Rozwoju Społecznego:

Od kilkudziesięciu lat świat przyzwyczaił się do mierzenia sukcesu danego kraju jedynie poprzez wzrost PKB. Tymczasem wskaźnik ten nie pokazuje pełnej kondycji, w której znajduje się społeczeństwo i gospodarka danego kraju np. nie definiuje jego wyzwań społecznych i środowiskowych. Postęp społeczny co prawda rośnie wraz z PKB, jednak od pewnego poziomu bogactwa społeczeństwa trudno jest go zwiększyć tylko poprzez wzrost gospodarczy. Dlatego cztery lata temu organizacja Social Progress Imperative stworzyła Social Progress Index (SPI) – czyli Indeks Rozwoju Społecznego. SPI uwzględnia w analizie czynniki społeczne oraz środowiskowe, co w połączeniu z informacjami ekonomicznymi, daje pełniejszy oraz długoterminowy obraz rozwoju krajów. SPI to indeks odpowiadający potrzebom XXI wieku.

Z analizy organizacji Social Progress Imperative wynika, że najmniej skorelowane z PKB są czynniki związane z tolerancją, wolnością osobistą i ekosystemem, ale mają one duży wpływ na pozycję danego kraju w zestawieniu. Jednocześnie ranking pokazał, że większość krajów dobrze sobie radzi z zaspokojeniem podstawowych potrzeb człowieka, o czym świadczy fakt, że osiągnęły one cele założone w ramach Milenijnych Celów Rozwoju ONZ. Teraz nadszedł czas na realizację nowych Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (z ang. SDGs – Sustainable Development Goals). Ich osiągnięcie do 2030 r. nie będzie łatwym zadaniem m. in. ze względu na ich kompleksowy zakres, który dotyczy zarówno sfery społecznej, środowiskowej, jak i gospodarczej. Choć to rządy będą odpowiedzialne za ich realizację, bez większego zaangażowania biznesu może to być trudne. Mapą drogową, jak osiągnąć SDGs, może właśnie być SPI, który uzupełnia się z ideą zrównoważonego rozwoju.

Zalety SPI dostrzegła Komisja Europejska, nawiązując współpracę z Social Progress Imperative. Owocem tej współpracy będzie ranking rozwoju społecznego wszystkich regionów UE, w przypadku Polski województw, który zostanie ogłoszony na jesieni 2016 r.

 

Wskaźnik Social Progress Index powstaje poprzez obliczenie średniej uzyskanej z analizy trzech kategorii, w ramach których wchodzą 53 zmienne:

 1. Zaspokojenie fundamentalnych potrzeb człowieka (Basic Human Needs):
  • żywność i podstawowa opieka zdrowotna,
  • jakość powietrza, dostęp do wody pitnej i warunki sanitarne,
  • bezpieczne schronienie („dach nad głową” i dostęp do energii elektrycznej),
  • bezpieczeństwo osobiste.
 2. Fundamenty dobrobytu (Foundations of Wellbeing):
  • dostęp do podstawowej wiedzy i edukacji,
  • dostęp do informacji i środków komunikacji,
  • zdrowie i dobre samopoczucie,
  • trwałość ekosystemu
 3. Możliwości awansu społecznego i wolności osobiste (Opportunity):
  • prawa osobiste,
  • dostęp do szkolnictwa wyższego,
  • wolność wyboru oraz osobista,
  • równość i tolerancja.

Jak SPI może pomóc w realizacji SDGs ? Pobierz PDF w języku angielskim

Social Progress Index 2016 - Wyniki, Polska na 30 pozycji

Social Progress Index 2016 - Wyniki dla Polski

Social Progress Imperative

Subskrybuj "Informacje prasowe"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych informacjach prasowych.

Subskrybuj "Sustainability Insights"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?